Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Knowledge and Technology Transfer Centre of University of Ostrava
Project IdCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000627
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period9/2017 - 6/2021
ProviderRektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationZáměrem Ostravské univerzity (OU) je vybudování komplexního systému podpory a řízení nakládání s duševním vlastnictvím s důrazem na komercializaci poznatků a vědeckých výsledků v aplikované sféře. Realizace předloženého projektu přináší jedinečnou příležitost k naplnění strategického cíle OU prostřednictvím iniciace spolupráce s aplikovanou sférou na základě reflektování požadavků a maximalizace společenského užitku ze znalostí generovaných v akademickém prostředí.