Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě
Project IdCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2018 - 6/2021
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statein sustainability
AnotationÚčelem projektu je nastavit strategické řízení výzkumu a vývoje na Ostravské univerzitě v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, získání ocenění HR Award, implementování strategie řízení, zajištění rozvoje kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků univerzity. Součástí je i strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje na OU.