Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje
Project Id06894/2018/RRC
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderMoravskoslezský kraj
Statefinished
AnotationCílem projektu je získat na území Moravskoslezského kraje 5 významných mezinárodních projektů, zejména nejprestižnější evropské výzkumné granty v oblasti excelentní vědy ? projekty Evropské výzkumné rady (ERC). Vzhledem k extrémně vysokým požadavkům na kvalitu řešitelských týmů, jsou ERC granty v ČR ojedinělé a proto je jejich význam pro instituci i region také naprosto unikátní. Lze obecně konstatovat, že úspěšnost v ERC projektech úzce koreluje s úspěšností v dalších evropských projektech. Převážná část institucí dosáhla v souvislosti s řešením ERC projektů také významné prostředky z evropských strukturálních fondů (ESF) a stala se součástí velkých výzkumných infrastruktur. Účast v nejvyšší kategorii evropské grantové soutěže vyžaduje výrazné osobnosti s excelentními výsledky, velmi náročnou teoretickou přípravu a perfektně zvládnutou administrativu. Aby byla finanční podpora využita efektivně, žadatel proto objektivně vyhodnotil stávající situaci v oblasti vědy a výzkumu a předkládá profil tří konkrétních výzkumných týmů, které patří k tzv. hlavním směrům výzkumu instituce a které vykazují v posledním období naprosto mimořádné výsledky, takže splňují požadavky na řešitele pro jednotlivé kategorie ERC grantů. Přijetí projektu ERC v horizontu dvou let by znamenalo zcela zásadní posun ve vývoji výzkumné činnosti MSK, včetně nárůstu internacionalizace a pracovních příležitostí v oblasti vědy a výzkumu a s tím souvisejícího potenciálního rozvoje dalších vědeckých kapacit v regionu.