Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Druhové bohatství a hostitelská specializace herbivorního hmyzu: srovnání tropických a temperátních společenstev
Project IdIAB6187001
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2000 - 12/2002
ProviderJuniorský grantový projekt GA AV
Statefinished
AnotationNa 15 vybraných druzích dřevin v lužní oblasti v povodí Odry budou po dobu tří let sdudovány společenstva berbivorního hmyzu a některé faktory, které mohou ovlivnit druhové bohatství a kompozici těchto společenstev (atraktivita pro herbivory, abundance hostitelských rostlin, predační tlak). Metodika sběru a výběr rostlin umožní srovnání výsledků s výzkumem probíhajícím v souč. době na Papui-Nové Guineji, kterého se navrhovatel účastnil. Výzkum tak bude plně srovnatelnou studií temperátních a tropickýchspolečenstev herbivorů a jejich hostitelské specializace.