The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO

Jan Čížek

Jan Čížek

Academic degree, name, surname:Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
Room, floor, building: D 304, Building D
Position:Head of Department
Research interests and teaching:modern philosophy, philosophy of the Enlightenment, history of thought, utopia and dystopia, J.A. Comenius, F. Bacon
Department (Faculty): Department of Philosophy (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1823
E-mail:
Personal website:No record found.From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception
Jan Čížek
Year: 2019, Erudition and the Republic of Letters
journal article

Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství
Jan Čížek
Year: 2018, Pro-FIl
journal article

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Year: 2018, Bruniana & Campanelliana
journal article

University of Oxford
Jan Čížek
Year: 2018
work experience abroad

Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění
Jan Čížek
Year: 2017, Pavel Mervart
specialist book

The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius
Jan Čížek
Year: 2016, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
journal article

The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius
Jan Čížek
Year: 2016, Peter Lang
specialist book

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
Jan Čížek
Year: 2015, Acta Comeniana
journal article

The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to his Concept of Nature
Jan Čížek
Year: 2014, Acta Comeniana
journal article

Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?
Jan Čížek
Year: 2012, Acta Comeniana
journal article

Johannes Bayer (1630-1674) and his Synthesis of F. Bacon and J. A. Comenius
Jan Čížek
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sacred Medicine: An Early Modern Endeavor to Base Medical Praxis on The Bible
Jan Čížek
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gasparo Contarini, De Immortalitate Animae / On the immortality of the Soul
Jan Čížek, Paul Richard Blum et. al.
Year: 2020
editorial work

Johannes Amos Comenius?s natural philosophy and its successors in the 17th century Central Europe
Jan Čížek
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepce člověka v Komenského díle
Jan Čížek
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mojžíšovská fyzika Johannese Bayera (1630-1674) jako alternativa k dobové přírodní filozofii
Jan Čížek
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Otakar Bureš - Lenka Jedličková - Tomáš Nejeschleba (eds.): Paulo Floss octogenario. Olomouc 2020.
Jan Čížek
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Přírodní filosofie Jana Bayera (1630-1674): její mosaický charakter a raně novověké inspirace
Jan Čížek
Year: 2020, Filosofický časopis
journal article

Studentská vědecká konference 2020 Katedry filozofie
Antonín Dolák, David Černín, Jan Čížek
Year: 2020
organizing conference, workshop

The "Physica Mosaica" of Johann Heinrich Alsted (1588-1638)
Jan Čížek
Year: 2020, Teorie vědy
journal article

Ultra Columnas Herculis: Čtyři století od vydání Baconova Instauratio magna
Jan Čížek
Year: 2020, Dějiny věd a techniky
journal article

Comenius' Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism
Jan Čížek
Year: 2019
abstract in proceedings

Erasmus+ US Katowice
Jan Čížek
Year: 2019
work experience abroad

From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception
Jan Čížek
Year: 2019, Erudition and the Republic of Letters
journal article

Johann Heinrich Alsted's Physica Mosaica: A Cul-de-sac of Early Modern Natural Philosophy?
Jan Čížek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Raně novověká mosaická fyzika: Případ Jana Bayera (1630-1674)
Jan Čížek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství
Jan Čížek
Year: 2018, Pro-FIl
journal article

Comenius's Emendation of Society and its Limits
Jan Čížek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Encyklopedismus J. H. Alsteda jako jedna z inspirací Komenského pansofismu?
Jan Čížek
Year: 2018, Studia Neoaristotelica
journal article

Erasmus+ Teaching Mobility - UJ Kraków
Jan Čížek
Year: 2018
work experience abroad

'Hic est Dei in Terra regnum, iustitiae et pacis osculum': Komenského vize nápravy společnosti
Jan Čížek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Johann Heinrich Alsted a jeho vliv na Komenského metafyziku
Jan Čížek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Johann Heinrich Alsted?s Physica Mosaica: Cul-de-sac of the Premodern Natural Philosophy?
Jan Čížek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Johannis Amos Comenii Opera omnia, 26/I, Epistulae, Pars I, 1628-1638 = Dílo Jana Amose Komenského, 26/I, Korespondence, Část I, 1628-1638, ed. by Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek, Markéta Klosová, Václav Bok, Kateřina Šolcová, Marcela Slavíková, and Lucie Storchová, Pragae: Academia 2018. 353 pp. ISBN 978-80-200-2991-1
Jan Čížek
Year: 2018
published expert opinions, reviews

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Year: 2018, Bruniana & Campanelliana
journal article

Novověké filozofické koncepce
Jan Čížek
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teaching Mobility Erasmus+ (UK Bratislava)
Jan Čížek
Year: 2018
work experience abroad

Tři raně novověké inspirace Komenského myšlení: Alsted, Bacon a Herbert z Cherbury
Jan Čížek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University of Oxford
Jan Čížek
Year: 2018
work experience abroad

Comenius's Emendation of Society and its Limits
Jan Čížek
Year: 2017, Studia Comeniana et Historica
journal article

Comenius's Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism
Jan Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dílo J. A. Komenského jako nadkonfesijní vyústění české reformace?
Jan Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Erasmus+ Wroclaw
Jan Čížek
Year: 2017
work experience abroad

Jan Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
Jan Čížek
Year: 2017, Acta Comeniana
journal article

Jan Amos Komenský, Spisy o první filosofii [Works on First Philosophy], Vojtěch Balík - Věra Schifferová (eds.), Praha: OIKOYMENH 2017. 765 pp. ISBN 978-80-7298-204-2.
Jan Čížek
Year: 2017
published expert opinions, reviews

John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
Jan Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění
Jan Čížek
Year: 2017, Pavel Mervart
specialist book

Comenius' Concept of Pansophy as Seen through His Correspondence
Jan Čížek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Year: 2016, Studia Comeniana et historica
journal article

John Toland a jeho Křesťanství bez mystérií
Jan Čížek, Kateřina LOCHMANOVÁ, Tomáš ŠMIŘÁK
Year: 2016
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Komenského napravená společnost a její limity
Jan Čížek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Latin Alchemical Literature of Czech Provenance
Jan Čížek
Year: 2016
published expert opinions, reviews

The Concept of Man in the Works of John Amos Comenius
Jan Čížek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius
Jan Čížek
Year: 2016, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
journal article

The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius
Jan Čížek
Year: 2016, Peter Lang
specialist book

The Importance of Analogy in the Work of John Amos Comenius
Jan Čížek
Year: 2016, Archivio di Filosofia
journal article

University of Ghent - International Philosophy Olympiad 2016
Jan Čížek
Year: 2016
work experience abroad

Estonian University of Life Sciences, Tartu
Jan Čížek
Year: 2015
work experience abroad

J. A. Comenii Opera omnia 19/I: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica - Europae lumina - Panegersia - Panaugia, ed. by Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová, Lucie Storchová, Praha Academia 2014
Jan Čížek
Year: 2015
published expert opinions, reviews

J. A. Komenský a jeho filosofie člověka
Jan Čížek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
Jan Čížek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
Jan Čížek
Year: 2015, Acta Comeniana
journal article

Trojí Boží kniha: Nástin dějin knižní metaforiky se zvláštním zřetelem ke Komenskému
Jan Čížek
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci
Jan Čížek
Year: 2014, Studia Comeniana et historica
journal article

Manuel Lima: The Book of Trees. Visualizing Branches of Knowledge.
Jan Čížek
Year: 2014
published expert opinions, reviews

On the eschatology of Consultatio catholica
Jan Čížek
Year: 2014, Studia Comeniana et historica
journal article

Patricius - Alstedius - Comenius. A Few Remarks on Patricius' Reception in Early Modern Central Europe.
Jan Čížek
Year: 2014
abstract in proceedings

The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to his Concept of Nature
Jan Čížek
Year: 2014, Acta Comeniana
journal article

Vilnius University
Jan Čížek
Year: 2014
work experience abroad

Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?
Jan Čížek
Year: 2012, Acta Comeniana
journal article

The Teachings of Petr Chelčický and Its Reception in the Tradition of the Czech Philosophical Thought
Jan Čížek
Year: 2011, Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica
journal article

Filosofie Franceska Patriziho a Jana Amose Komenského ve světle jejich vrcholných děl
Jan Čížek
Year: 2010, Studia Comeniana et historica
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Lochmanová KateřinaAnalysis situs in the context of Leibniz?s correspondence with ClarkeDoctoral thesis 2021 
Zajíčková KláraPhilosophy and religion in Hayao Miyazaki's filmsMaster's thesis 2021 
Anlaufová LuciePhilosophy for Children: An Analysis of Certain Philosophical Problems Presented in the Book "Sophie´s World" Written by Jostein Gaarder.Master's thesis 2020 
Pavelec RostislavThe philosophical motifs in Sade?s literary productionMaster's thesis 2020 
Wygrysová LucieTotalitarianism: Society in The Handmaid's TaleMaster's thesis 2020 
Fikrová BarboraCharles Blount and the Roots of English DeismMaster's thesis 2019 
Černocká GabrielaThe Ideals of Enlightenment and the Political PracticeMaster's thesis 2018 
Vantuchová Natálie MarieComparison of dystopic literature of the 21st centuryBachelor's thesis  
Frolková ZuzanaSociety in utopia of T. More, T. Campanella and F. BaconBachelor's thesis 2021 
Dudová MichaelaThe Correspondence between Anthony Collins and Samuel ClarkeBachelor's thesis 2020 
Piskořová ZuzanaControversy about (un)ingenuity idea between John Locke and Edward Herbert, Lord of CherburyBachelor's thesis 2020 
Pospíšil JanDystopia in modern literature and film demonstrated on Dimitry Glukhovsky´s workBachelor's thesis 2020 
Mohylová LucieModern times discussion of innatism on the example of philosophy J. Lock and R. DescartesBachelor's thesis 2019 
Vinohradský MiloslavSkepticism in the philosophy of David HumeBachelor's thesis 2019 
Lapčík JanA selection of works and thinking Michel de MontaigneBachelor's thesis 2017 


Unknown Parts of the History and Present of Philosophy: The Personalities and Topics on the Edge of the Canon
Main solverMgr. Jan Čížek, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub