Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Ateliér hostujícího umělce Fakulty umění OU - Dariusz Fodczuk
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
HYBRID-IN
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Adaptace studijních a výukových materiálů k předmětům Nukleární medicína 1, Nukleární medicína 2, Klinická nukleární medicína, Radionuklidové vyšetřovací metody, Nukleární medicína pro studenty se SP
Main solverdoc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderMŠMT
Statefinished
Tvorba nových studijních materiálů a zpřístupnění online formy výuky pro studenty u vybraných předmětů studijních programů na FSS OU a adaptace studijních matriálů pro studenty SPP.
Main solverMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Dotace studia studentů Mgr. oboru Všeobecné lékařství AR 2019/20
Main solverdoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Periodr9/2019 - 11/2020
ProviderMoravskoslezský kraj
Statefinished
9. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU
Main solverMgr. Lukáš Michel, ArtD.
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Hledání ztraceného času?
Main solverMgA. Václav Rodek, ArtD.
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Edukační média
Main solverdoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Periodr1/2018 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z klinické biochemie (pro 4. ročník všeobecného lékařství)- KL1LF a KL2LF
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderMŠMT
Statefinished
Příprava dvojjazyčných studijních materiálů ke čtyřem předmětům vyučovaným na katedře matematiky v rámci nových akreditací
Main solverdoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Převod studijních předmětů oboru andragogiku do on-line formy výuky
Main solverMgr. Milan Chmura, Ph.D.
Periodr1/2020 - 10/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
The estabilishment of modern informatics laboratories for the real needs of teaching students
Main solverdoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Periodr10/2017 - 10/2020
ProviderKatedra informatiky a počítačů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
HYBRID-IN
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Periodr1/2020 - 10/2020
ProviderMinisterstvo kultury
Statefinished
Creative Center Faculty of Arts
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Periodr9/2017 - 10/2020
ProviderFakulta umění, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Tvorba nových studijních materiálů pro studenty se SP pro výuku předmětů pedagogického základu studijních programů Učitelství pro 2. st ZŠ a Učitelství pro SŠ
Main solverdoc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Periodr1/2020 - 10/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Development of software for responsive evaluation and planning of community work as a tool for developing efficient and effective practice in the area of social inclusion
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Periodr4/2018 - 9/2020
ProviderFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Statefinished
Podpora rozvíjení informatického myšlení
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Periodr10/2017 - 9/2020
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2017 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Periodr10/2017 - 8/2020
ProviderKatedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra historie, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Podpora talentovaných studentů dr. studia
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Periodr9/2017 - 8/2020
ProviderDěkanát PdF, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Polish Online
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Periodr9/2017 - 8/2020
ProviderErasmus+
Statefinished

123456789101112131415