Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z klinické biochemie (pro 4. ročník všeobecného lékařství)- KL1LF a KL2LF
Project IdIRP202003
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period1/2020 - 11/2020
ProviderMŠMT
Statefinished
AnotationOvěřování získaných znalostí je standardní součástí hodnocení studenta v průběhu studia. Pokročilou možností je ověření získaných znalostí využitím elektronického testování, které je objektivnější než testování ústní, lze z něj uložit digitální záznam a je vhodné zejména pro velké skupiny studentů. V rámci tohoto projektu bude vytvořena databáze testových otázek z oblasti klinické biochemie (předměty KL1LF a KL2LF), které po převedení do programu Moodle umožní vytvořit individuální testovací set pro každého jednotlivého studenta, a to jak v české, tak i v anglické mutaci studia všeobecného lékařství. Plánované výstupy budou vhodné i pro studenty se specifickými potřebami (SSP), testování je možné upravit např. prodloužením doby potřebné na test.