Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2020 - ISSO 2020
Project IdSMO 2020
Main solverprof. Zbyněk Janáček
Period1/2020 - 11/2020
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu ISSO 2020 je oživování, povzbuzování a zesilování kulturní spolupráce a také propagování kulturních tradic prostřednictvím media grafiky, a to serigrafie. Projekt navazuje na ideje myšlení o umění jako o významné složce edukace a tvorby kulturního dědictví, na ideje o směrech, které určují jeho nové trendy i technické možnosti a o budoucnosti této profese i role umělce v integračním mezinárodním kontextu a také kontextu dnešní Evropy. Předchozích několik ročníků prokázalo, že myšlenka mezinárodně koncipované spolupráce je nejen aktuální, ale že se sebou přináší další přidané hodnoty nejen umělecké.