Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The estabilishment of modern informatics laboratories for the real needs of teaching students
Project IdCZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463
Main solverdoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Period10/2017 - 10/2020
ProviderKatedra informatiky a počítačů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationCílem projektu je vybudování 3 moderních laboratoří na Katedře informatiky a počítačů: Laboratoř inteligentních systémů, Laboratoř počítačových sítí a operačních systémů a Laboratoř aplikované informatiky. Realizace projektu umožní technicky a materiálně zabezpečit vznik nových laboratoří,které budou využívat studenti nově vzniklého akreditovaného bakalářského studijního oboruSoftwarové systémy v rámci komplementárního projektu ESF i ostatní studenti katedry, popř.univerzity.