Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Převod studijních předmětů oboru andragogiku do on-line formy výuky
Project IdIRP_2020_PDF_03
Main solverMgr. Milan Chmura, Ph.D.
Period1/2020 - 10/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationStudijní obor Andragogika je uskutečňován kombinovanou formou, která se realizuje jak přímou, tak i nepřímou výukou. Přímá výuka je teoretickým blokem, ve které vyučující zpravidla nejvíce využívá teoretické metody výuky, jako je přednáška a její formy. Základ pro nepřímou výuku tvoří samostudium, ke kterému studenti využívají doporučenou literaturu a studijní opory a online kurzy zde sehrávají důležitou roli pro zkvalitnění studia, které má distanční znaky. Akreditační standardy vyžadují kvalitní textové a e-learningové studijní opory pro kombinované formy studia.