Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Dotace studia studentů Mgr. oboru Všeobecné lékařství AR 2019/20
Project IdMSK 117388/2019
Main solverdoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Periodr9/2019 - 11/2020
ProviderMoravskoslezský kraj
Statefinished
AnotationÚčelem dotace je sumární navýšení počtu studentů přijatých do 1. ročníku magisterského studijního programu / oboru Všeobecné lékařství na LF OU, a to o 5 studentů. Cílem je zvýšení požadovaného počtu absolventů daného studijního programu / oboru a tím snížení deficitu této profese na trhu práce, zejména v MSK, ale zároveň při maximálním zachování kvality vzdělávání a individuálního přístupu, převážně v praktické části výuky.