UO > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
Creative Center Faculty of Arts
Project IdCZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period9/2017 - 10/2020
ProviderFakulta umění, ERDF (Evropský reg. rozvojový fond )
Statesolved
AnotationTvůrčí centrum FU představuje koncept specializovaných celků implementujících moderní technologie, nástrojové vybavení, procesy umělecké produkce do výukových a tvůrčích činností v rámci studijních programů Hudební umění a Výtvarná umění. Cílem projektu je vytvoření prostředí, ve kterém se propojuje stávající, tradiční koncept uměleckého vzdělávání s oblastí transferu, práce s technologiemi a moderním vybavením, které odpovídají současným podmínkám umělecké produkce v kreativních odvětvích.
social hub