Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Tvorba nových studijních materiálů a zpřístupnění online formy výuky pro studenty u vybraných předmětů studijních programů na FSS OU a adaptace studijních matriálů pro studenty SPP.
Project IdIRP202004
Main solverMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Period1/2020 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationV souladu s výzvou, zadáním projektu a aktuálním počtem studentů SPP na Fakultě sociálních studií je klíčovým záměrem projektu připravit nové studijní materiály a adaptovat je. Dále vytvořit a převést studijní materiály do online formy výuky. Nedílnou součástí projektu je rovněž odborná podpora a příprava akademických pracovníků v metodách výuky, včetně odborně vedených supervizí garantů supervize externími supervizory.