Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

HYBRID-IN
Project IdSMO 2020
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2020 - 11/2020
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationMezinárodní výstavní projekt s pracovním názvem "Hybridin" (či HYBRID-IN) je postaven jako pracovní setkání a konfrontace současného umění v roce 2020 ze tří států: Česka, Polska a Slovenska. Proto pro premiéru této akce byla zvolena právě Ostrava, která je uprostřed tohoto trojúhelníku. Ambicí kurátorů / organizátorů je následně představit projekt i ve dvou spolu účastnických zemích (nap. Wroclaw, Katowice, či Košice, Žilina apod.).