Projects & Grants
Development of software for responsive evaluation and planning of community work as a tool for developing efficient and effective practice in the area of social inclusion
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period4/2018 - 9/2020
ProviderFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Statesolved
Podpora rozvíjení informatického myšlení
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period10/2017 - 9/2020
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2017 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Period10/2017 - 8/2020
ProviderKatedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra historie, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Podpora talentovaných studentů dr. studia
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period9/2017 - 8/2020
ProviderDěkanát PdF, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Polish Online
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period9/2017 - 8/2020
ProviderErasmus+
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2017 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2017 - 8/2020
ProviderKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Inclusive Senior Education through Virtual U3A
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period10/2017 - 8/2020
ProviderCentrum celoživotního vzdělávání, Erasmus+
Statesolved
Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Main solverdoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Period2/2018 - 7/2020
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Robotická pipetovací stanice pro laboratoř experimentální biologie
Main solverMgr. Jiří Červeň, Ph.D.
Period1/2020 - 6/2020
ProviderKatedra biologie a ekologie, Dar
Statesolved
TRANSKUNST IV. - Realizace a prezentace transkulturního projektu s těžištěm na překladu a tlumočení
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Period6/2020 - 6/2020
ProviderAction
Statesolved
Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)
Main solverRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Period12/2017 - 3/2020
ProviderÚstav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Statefinished

123456789101112