Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Concept of cultural development of the statutory city of Ostrava #2030
Project IdVeřejná zakázka SMO 2019
Main solverMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Period9/2019 - 12/2020
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationBude zpracována Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy, a to od roku 2021 s výhledem minimálně do roku 2030 (dále též jen ?Koncepce? nebo ?dílo?). Cílem Koncepce je zpracování koncepčního dokumentu kulturně politické povahy, který v návaznosti na základní strategie města stanoví konkrétní a dílčí cíle i opatření k jejich dosažení, včetně priorit na konkrétní časové období, přičemž stanovení strategických cílů a rozvojových programů je předpokladem pro efektivní podporu kultury.