Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019 - Přírodovědecká fakulta
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2019 - 8/2022
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Katedra biologie a ekologie, Katedra chemie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Katedra matematiky, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2019 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2019 - 8/2022
ProviderKatedra historie, Katedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Development of tools to support the involvement of fathers in social activation services for families with children and their pilot verification in practice
Main solverMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Period8/2020 - 7/2022
ProviderFakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Statesolved
Archaeogenetic Study of Human Populations in Mainland Southeast Asia
Main solverM.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D.
Period1/2019 - 6/2022
ProviderINTER-ACTION
Statesolved
Provedení evaluace projektu PORTAVITA - HOUSING FIRST
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2021 - 6/2022
ProviderSmluvní výzkum
Statesolved
Current trends and changes in retail supply-side affected by COVID-19
Main solverMgr. Lucia Hýllová
Period9/2021 - 5/2022
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
External evaluation of key activities of OPZ project "Podmínky pro změnu" of SPOLU PRO RODINU, z.s.
Main solverMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Period7/2020 - 4/2022
ProviderSmluvní výzkum
Statesolved
Improving the quality of life by early detection of hearing loss using high-frequency audiometry
Main solverMgr. Michaela Škerková
Period5/2020 - 4/2022
ProviderDěkanát LF, Program ZÉTA
Statesolved
Green-Blue Infrastructure in Post-USSR Cities, exploring legacies and connecting to V4 experience
Main solverMgr. Tereza Aubrechtová, Ph.D.
Period10/2020 - 3/2022
Provider
Statesolved
Orthoepy of West Slavonic Languages
Main solverMgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
Period6/2019 - 2/2022
ProviderVisegrad Fund
Statesolved
Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022 - 2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035
Main solverMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Period4/2021 - 2/2022
ProviderSmluvní výzkum
Statesolved
Visegrad Scholarship - Topic: Election preferences of the Polish national minority in the Moravian-Silesian Region in Czech Republic: historical context, new challenges, and new political prospects
Main solverprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Period10/2021 - 2/2022
ProviderVisegrad Fund
Statesolved
Possibilities of the establishment and operation of a social housing cooperative in the locality of Bedřiška
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period8/2021 - 1/2022
ProviderSmluvní výzkum
Statesolved

123456