Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Miriam Prokešová


Academic degree, name, surname:doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 326, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Education and Adult Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2721
E-mail:No record found.Radost v pojetí J. A. Komenského
Miriam Prokešová
Year: 2022, Caritas et Veritas
journal article

Relationality in Education of Morality
Miriam Prokešová
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Pohnutky Kristova svědka (II. Jan Amos Komenský)
Miriam Prokešová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Dimenzie a roviny charakterizujúce sociálne vylúčenie rómskeho dieťaťa
Miriam Prokešová, Katarína Kotradyová
Year: 2016, Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. -
journal article

Komenského Boží svět jako 'pochnurný chaos temnot'
Miriam Prokešová
Year: 2016, Paideia
journal article

Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí
Miriam Prokešová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Výchova jako cesta k naději
Miriam Prokešová
Year: 2015
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Multikulturní vzdělávání jako zdroj duchovních hodnot v odborné přípravě a vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí??.
Miriam Prokešová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

odborná stáž
Miriam Prokešová
Year: 2005
work experience abroad

Radost v pojetí J. A. Komenského
Miriam Prokešová
Year: 2022, Caritas et Veritas
journal article

Landecké pověsti
Miriam Prokešová
Year: 2021
others

Relationality in Education of Morality
Miriam Prokešová
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Život pod Landekem
Miriam Prokešová, František Žebrák
Year: 2021, Ostrava-Repronis
specialist book

Mia - Landecká holčička
Miriam Prokešová
Year: 2020
others

Sebevýchova
Miriam Prokešová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Dobré ráno
Miriam Prokešová
Year: 2019
radio and televison broadcast

Vysokoškolský učitel - sebereflexe paidagoga
Miriam Prokešová, Martina Matějíček Rozsypalová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy filosofie a etiky
Miriam Prokešová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Filosofická reflexe pojetí dítěte a dětství
Miriam Prokešová
Year: 2018, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Komenský a jeho křehký člověk
Miriam Prokešová
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

Sborník příspěvků z konference České pedagogické společnosti
Miriam Prokešová
Year: 2018
editorial work

Faktory ovlivňující výchovu v rodinách ze sociálně znevýhodněného prostředí
Miriam Prokešová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filosofie výchovy
Miriam Prokešová
Year: 2017
work experience abroad

O přirozenosti a výchově člověka
Miriam Prokešová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Pohnutky Kristova svědka (II. Jan Amos Komenský)
Miriam Prokešová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Dimenzie a roviny charakterizujúce sociálne vylúčenie rómskeho dieťaťa
Miriam Prokešová, Katarína Kotradyová
Year: 2016, Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. -
journal article

Education in the Czech Republic
Miriam Prokešová
Year: 2016
work experience abroad

Education in the Czech Republic
Miriam Prokešová
Year: 2016
work experience abroad

Komenského Boží svět jako 'pochnurný chaos temnot'
Miriam Prokešová
Year: 2016, Paideia
journal article

Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí
Miriam Prokešová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Nespolupracující/nedobrovolný klient
Miriam Prokešová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oida aneb píseň o lásce, církvi a naději životem mírně unavené paní
Miriam Prokešová
Year: 2016
others

Parents in the memories of childhood
Miriam Prokešová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Philosophy of education
Miriam Prokešová
Year: 2016
work experience abroad

Začíná školní rok
Miriam Prokešová
Year: 2016
radio and televison broadcast

Dítě v rodině aneb jsme ze svého dětství
Miriam Prokešová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Philosophy of education
Miriam Prokešová
Year: 2015
work experience abroad

Výchova jako cesta k naději
Miriam Prokešová
Year: 2015
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Multikulturní vzdělávání jako zdroj duchovních hodnot v odborné přípravě a vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí??.
Miriam Prokešová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Život pod Landekem
Miriam Prokešová
Year: 2014
editorial work

Kostel sv. Františka a Viktora v proměnách času
Miriam Prokešová, Piotr Kowalski
Year: 2013, Repronis, o.s.
specialist book

Světla a temnoty Jana Amose Komenského
Miriam Prokešová
Year: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Vychovávám, vychováváš, vychováváme (dobře?)
Miriam Prokešová
Year: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Apetýt
Miriam Prokešová
Year: 2012
radio and televison broadcast

Myšlenky velkých filosofů v zrcadle jejich dětství
Miriam Prokešová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dítě, resilience a výchova?
Miriam Prokešová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dítě v nás
Miriam Prokešová
Year: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Koblov a hrad Landek z pohledu staletí
Miriam Prokešová
Year: 2011
editorial work

Marcus Fabius Quintilianus - inspiracja dla wspólczesnosci
Miriam Prokešová
Year: 2011, Impuls
specialist book chapter

Střípky dětské moudrosti
Miriam Prokešová
Year: 2011
others

Artesis University College, Antwerpy
Miriam Prokešová
Year: 2010
work experience abroad

Benefiční koncert Marie Rottrové
Miriam Prokešová
Year: 2010
others

Embracing of future
Miriam Prokešová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filosofie výchovy -moudrost z lásky nebo láska k moudrosti?
Miriam Prokešová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jarní slavnosti - cyklus koncertů duchovní hudby
Miriam Prokešová
Year: 2010
others

Jen tak
Miriam Prokešová
Year: 2010
others

Obrázky z českých dějin a pověstí -výstava ilustrací Renáty Fučíkové
Miriam Prokešová
Year: 2010
exhibition foreword

Pedagogická evaluace 2010
Martina Gúberová, Miriam Prokešová, Milena Kurelová, Josef Malach, Zuzana Sikorová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Romové - otázky a hledání odpovědí
Miriam Prokešová
Year: 2010, Repronis, s.r.o., Ostrava
specialist book

Subkultury v České republice
Miriam Prokešová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dítě v nás
Miriam Prokešová
Year: 2009, Repronis, s.r.o.
specialist book

Good practice: sport and youth in the Czech Republic
Miriam Prokešová
Year: 2009, Gebonden
specialist book chapter

Janusz Korczak lékař, pedagog a spisovatel
Miriam Prokešová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Recenzní posudek na část: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Vědění a participace. Teoretická východiska environmentálního vzdělávání.
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

1. konference Sdružení Janusze Korczaka v ČR
Miriam Prokešová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Co neustále dlužíme J. Patočkovi
Miriam Prokešová
Year: 2008, Pedagogika
journal article

Dítě a dětství v zrcadle vzpomínek
Miriam Prokešová
Year: 2008, Filosofický časopis
journal article

Landecké pověsti
Miriam Prokešová
Year: 2008, Repronis
specialist book

Lidové pověry v Ostravě a okolí
Miriam Prokešová
Year: 2008, Repronis Ostrava
specialist book

Project Urban culture and youth - Sport in Czech republic
Miriam Prokešová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

System of care of risk youth in Ostrava
Miriam Prokešová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Urban culture and youth
Miriam Prokešová
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Volný čas z hlediska kvality života
Miriam Prokešová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dary J. Peškové. Rozhovory, které pokračují. Knížka z příspěvků přátel a žáků
Miriam Prokešová
Year: 2007, Eurolex Bohemia, a.s.
specialist book chapter

Childhood in the mirror of memories
Miriam Prokešová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koblov a hrad Landek z pohledu staletí
Miriam Prokešová
Year: 2007
editorial work

School years in the mirror of memories
Miriam Prokešová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hra, věda a filosofie
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Year: 2006, Filosofia
specialist book chapter

Co nechápu a už asi ani nikdy nepochopím
Miriam Prokešová
Year: 2005, Listy Ostravské univerzity
journal article

Lidové tradice aneb staré zvyky a obyčeje v Ostravě a okolí
Miriam Prokešová
Year: 2005, Repronis
specialist book

Májové láskyplné zamyšlení o mužích a ženách
Miriam Prokešová
Year: 2005, Listy Ostravské univerzity
journal article

Mangement sociální práce se žáky základní školy I Sociální interakce ve vztahu učitel žák
Miriam Prokešová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

odborná stáž
Miriam Prokešová
Year: 2005
work experience abroad

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Miriam Prokešová
Year: 2005, Listy Ostravské univerzity
journal article

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Miriam Prokešová
Year: 2005, Listy Ostravské univerzity
journal article

Slůvka a otaznáky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Year: 2005, Listy Ostravské univerzity
journal article

Slůvka a otazníky ve (s)větě M.Prokešové
Miriam Prokešová
Year: 2005, Listy Ostravské univerzity
journal article

Slůvka a otazníky ve světě M.Prokešové
Miriam Prokešová
Year: 2005, Listy Ostravské univerzity
journal article

Začalo jaro
Miriam Prokešová
Year: 2005, Listy Ostravské univerzity
journal article

Ztracený člověk ve ztraceném světě (v zrcadle vzpomínek)
Miriam Prokešová
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Comenius
Miriam Prokešová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filosofie nejsou pouhá slova
Miriam Prokešová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filosofie výchovy
Miriam Prokešová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hledání souřadnic společného světa: filosofie pro každý den
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Year: 2004, Eurolex Bohemia
specialist book chapter

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Year: 2004, Listy Ostravské univerzity
journal article

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Year: 2004, Listy Ostravské univerzity
journal article

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Year: 2004, Listy Ostravské univerzity
journal article

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Year: 2004, Listy Ostravské univerzity
journal article

Ztracený člověk ve ztraceném světě
Miriam Prokešová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Černými brýlemi
Miriam Prokešová
Year: 2003, Listy Ostravské univerzity
journal article

Červnová zastavení
Miriam Prokešová
Year: 2003, Listy Ostravské univerzity
journal article

Dítě, radost a výchova
Miriam Prokešová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dítě, radost a výchova
Miriam Prokešová
Year: 2003, Repronis
specialist book

Dubnová zastavení - Aprílové počasí
Miriam Prokešová
Year: 2003, Listy Ostravské univerzity
journal article

Květnová zastavení - Májová koťátka
Miriam Prokešová
Year: 2003, Listy Ostravské univerzity
journal article

Lednová zastavení
Miriam Prokešová
Year: 2003, Listy Ostravské univerzity
journal article

O škole, učitelích, dítěti a prevenci
Miriam Prokešová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

O válce, prevenci a selském rozumu
Miriam Prokešová
Year: 2003, Listy Ostravské univerzity
journal article

Putování za Sluncem aneb my, já a ti druzí
Miriam Prokešová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teze k protidrogové výchově a k prevenci sociálně patologických jevů
Miriam Prokešová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Únorová zastavení
Miriam Prokešová
Year: 2003, Listy Ostravské univerzity
journal article

Úvod k filosofii radosti
Miriam Prokešová
Year: 2003
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Výchovně zanedbané-maladaptivní děti
Miriam Prokešová
Year: 2003
abstract in proceedings

Ditě jako bytost budoucího smutku a vzpomínek
Miriam Prokešová
Year: 2002
abstract in proceedings

O svobodě, penězích a Vánocích
Miriam Prokešová
Year: 2002, Listy Ostravské univerzity
journal article

Setkání s profesorem Matějčkem
Miriam Prokešová
Year: 2002, Listy Ostravské univerzity
journal article

Teze k pedagogice volného času
Miriam Prokešová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dilemata a antinomie v profesi učitele a východiska výchovy
Miriam Prokešová
Year: 2001
abstract in proceedings

Dilemata učitelského povolání
Miriam Prokešová
Year: 2000
abstract in proceedings

Dítě a drogová závislost
Miriam Prokešová
Year: 2000
abstract in proceedings

Sociální učení v podobě hádanek
Miriam Prokešová
Year: 2000
abstract in proceedings

Úcta a chuť k životu
Miriam Prokešová
Year: 2000, Repronis
specialist book

Dítě a současný svět
Miriam Prokešová
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Romský čardáš v aule
Miriam Prokešová
Year: 1999, Listy Ostravské univerzity
journal article

Smrt, úzkost, radost a bolest. Láska
Miriam Prokešová
Year: 1999
abstract in proceedings

Problematika výuky etnických menšin
Miriam Prokešová
Year: 1998
abstract in proceedings

Zamyšlení nad osobností učitele pro 21.století
Miriam Prokešová
Year: 1998
abstract in proceedings

J.A.Komenský, věci lidské
Miriam Prokešová
Year: 1997, Repronis
specialist book

Moudří, opička v purpuru a já
Miriam Prokešová
Year: 1997, Repronis
specialist book

Osobnost učitele aneb ten, který miluje
Miriam Prokešová
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ten, který miluje
Miriam Prokešová
Year: 1996, Nakladatelství AKS
specialist book

Základy psychologie
Miriam Prokešová
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

BaLONEK
Miriam Prokešová
Year: , lISTY OSTRAVSKÉ Univerzity
journal article

Využití volného času žáků ZŠ ve spolupráci se studenty Ostravské univerzity
Miriam Prokešová
Year:
research reports and final reports of opposed grants

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
DIPNSeminář k diplomové práci
BLOKBlokace místnosti
CZVOPObecná pedagogika
BDEJPDějiny pedagogiky
BFILVFilozofie výchovy
BKFILFilozofie výchovy
BKTEVTeorie výchovy
BPTEVTeorie výchovy
BZPEDZáklady pedagogiky
BZPEGZáklady pedagogiky
C3MKUMenšinové kultury
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
E-ECREducation in the Czech Republic
E-MCEMulticultural Education
E-PHAPhilosophy of Education
FILVYFilosofie výchovy
KFILVFilozofie výchovy
KME1KMenšinové kultury
KOBPEObecná a srovnávací pedagogika
OBECZáklady pedagogiky
OBPEDObecná pedagogika
PEDVCPedagogika volného času
PRAXGVychovatelská praxe 7
SFILVFilozofie výchovy
SZZK3SZZ - Pedagogika a psychologie
XDEEDDějiny edukace
XKUANKulturní andragogika
YDFILPřehled dějin filozofie
1DPASDějiny pedagogiky a školství
1FIVYFilozofie výchovy
1INEKInterkulturní edukace a komunikace
1ZDPSDějiny pedagogiky a školství
1ZDP1Seminář k diplomové práci 1
1ZFIVFilozofie výchovy
11DPADějiny pedagogiky a školství
11FIVFilozofie výchovy
11ZDPDějiny pedagogiky a školství
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZFVFilozofie výchovy
3DEPGDějiny pedagogiky
3DEP1Dějiny pedagogiky
3DEP2Moderní dějiny pedagogiky
3DFIFDějiny filozofie
3DFILDějiny filozofie
3FILFilosofie výchovy
3MULTMultikulturní výchova
3MULVMultikulturní výchova
3PEEVProfesní etika a etická výchova
3PETVProfesní etika a etická výchova
3RMVYRodinná a mimoškolnní výchova
3TRMTeorie rodinné a mimoškolní výchovy
3ZPD1Základy pedagogiky 1
33ADEDějiny edukace
33AFVFilozofie výchovy
33ILFilosofie výchovy
4OBPEObecná pedagogika
4ZOPDObecná pedagogika
6FILVFilozofie výchovy
6PBP1Seminář k bakalářské práci 1
6PDEJDějiny pedagogiky
6PFILFilozofie pro pedagogy
6PMULMultikulturní výchova
6PVOLPedagogika volného času
6ZAFIZáklady filozofie a etiky
6ZPEDZáklady pedagogiky
66AFIZáklady filozofie a etiky
66DEDDějiny edukace dospělých
66ILVFilozofie výchovy
66KUAKulturní andragogika
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7VIKTViktimologie a násilí v rodině
77IKTViktimologie a násilí v rodině
9DFVYFilozofie výchovy
9DZPAZahraniční studijní pobyt krátkodobý
9DZPBZahraniční studijní pobyt střednědobý
9DZPCZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
1FIVOFilozofie výchovy
1FIVVFilozofie výchovy
1OBPDObecná pedagogika


AuthorTitleType of thesisYear
Mertová IvanaChanges in leisure activities for lower-secondary school children during the pandemicMaster's thesis 2022 
Štefková EliškaSpecifics of teaching ZSV in classes with pupils of different gender identities and a new role of the teacher in the field of educationMaster's thesis 2022 
Foltová MarieMothers opinion on child upbrinning in familyMaster's thesis 2021 
Kubiczek MichalThe historical concept of child rearing in the Middle Ages in contrast to the concept of child rearing according to John Amos ComeniusMaster's thesis 2021 
Zavadilová MarkétaMaterial Didactic aids in Montessori elementary educationMaster's thesis 2021 
Šimčíková KristýnaThe phenomenon of descholarization by the professional and weider publicMaster's thesis 2020 
Bednárek AlešBergson's method of intuition and its aplication in pedagogyMaster's thesis 2019 
Kolodziejová EsterNeglected children from non-functioning families in childcare facilities requiring immediate helpMaster's thesis 2019 
Starcová NikolaChoosing an alternative school as a result of a parent decisionMaster's thesis 2019 
Cabák DanielMotivation of students to study at first and second years of one-subject studiesMaster's thesis 2018 
Král DavidStudents ideas about the quality of university teachers on OUMaster's thesis 2018 
Morav EmilMotivation function of assessment for elementary school pupilsMaster's thesis 2018 
Skulinová AdrianaIdeas of students OU about the quality of university teacherMaster's thesis 2018 
Brázdová RomanaEvaluation of students in the art educationMaster's thesis 2017 
Bureš JakubThe first experiences with alcohol on children in elementary schools today and 19 and more years agoMaster's thesis 2017 
Hlaváčová MarkétaTransformation of free time for girls at the elementary school for the past 10 yearsMaster's thesis 2017 
Kozlová MartinaDevelopment of child´s creativity based on its self-educational reflectionMaster's thesis 2017 
Šatek MilanEducation in retrospective prisoners in Antalya,TurkeyMaster's thesis 2017 
Šigutová LucieMulticultural Education from the Basic-School-Educators´ Point of ViewMaster's thesis 2017 
Tannenberger PatrikTransformation of free time for boys at the elementary school for the past 10 yearsMaster's thesis 2017 
Turčeková DominikaWhat are today´s children like from view by students pedagogical fakulty of University of Ostrava and teachers primary schoolMaster's thesis 2017 
Blokša TomášPerspectives of Children homes in institucional care in Czech republicMaster's thesis 2016 
Halfarová KarinChild care and upbringing of a child from a dysfunctional familyMaster's thesis 2016 
Málková Morongová SilvieEducation for aesthetic perception of the world in contemporary educationMaster's thesis 2016 
Mílková TerezaFoster care through the eyes of adults who grew up in it.Master's thesis 2016 
Simert VladanPhilosophy through the eyes of children at primary schoolMaster's thesis 2016 
Tesarčíková EvaTraining flats by eyes of educators from foster homesMaster's thesis 2016 
Truhlík DavidNonprofit leisure organization for children and youth in OstravaMaster's thesis 2016 
Weissová GabrielaSexting of children from primary schoolMaster's thesis 2016 
Zamastilová JanaThe consequences of dysfunctional family upbringing and institutionsMaster's thesis 2016 
Hlavatá AlžbětaSymptoms of child aggression in elementary school - point of view of the teacherMaster's thesis 2015 
Janošková BlankaGypsy student and aggression (agression or victim?)Master's thesis 2015 
Jedličková LenkaWhat is a student of lower class of high school and a student of the second level of grammar school like from the perspective of the teachersMaster's thesis 2015 
Koláček TomášFreedom in the educationMaster's thesis 2015 
Machejová ZuzanaTeaching pedagogy in selected secondary schoolsMaster's thesis 2015 
Mužik JanThe influence of personality of the mother on the great philosophers and pedagogics in the comparation with their lifeMaster's thesis 2015 
Polachová KláraPhysical activity and its effects on health educationMaster's thesis 2015 
Šelongová SimonaPositive and negative thinking as a source of successes in schoolMaster's thesis 2015 
Šturmanová KristýnaAdvantages and disadvantages of home education from the perspective of the teacherMaster's thesis 2015 
Cihlová VeronikaAddressing in teaching dialogueMaster's thesis 2014 
Franczyk VáclavWorkshop as method for choosing profesionMaster's thesis 2014 
Hanzl JiříChildren at selected primary schools and the internetMaster's thesis 2014 
Klodová JanaEducation of the child as a subject of instruction in the subject of health education at the second primary schoolMaster's thesis 2014 
Krsičková SimonaPlato´s and Aristotle´s paideia and it´s effect in human being educationMaster's thesis 2014 
Ohrádková LenkaThe comparison of motivational methods of system of physical education in Czech Republic and GermanyMaster's thesis 2014 
Raabová MarkétaChildren from children's homes and their integration into school teamMaster's thesis 2014 
Vrábelová SoňaPerseption of responsibility teacher in primary schoolMaster's thesis 2014 
Fasorová HelenaEducating families to prevent domestic violenceMaster's thesis 2013 
Hanková RenátaSchool from the perspective of a Roma childMaster's thesis 2013 
Jedličková HelenaWays of help to drug adictedMaster's thesis 2013 
Jedličková HelenaChicane and pedagogyMaster's thesis 2013 
Mrázková KateřinaNew trends in lifestyle in contemporary societyMaster's thesis 2013 
Pščolka DavidThe role of school in prevention of the syndrome CAN for younger school childrenMaster's thesis 2013 
Švub JindřichSummer camp for children older school age and its influence on the acquisition of moral valuesMaster's thesis 2013 
Koudelka MichalSport, youth and quality of lifeMaster's thesis 2012 
Pokorná EliškaThe possibilities of childs education in the family in terms of crime prevention.Master's thesis 2012 
Pokorná LucieOptions substance abuse in pupil´s at second grade primary school in the district Uherské HradištěMaster's thesis 2012 
Samek JiříThe benefits of preventive activities of the Metropolitan Police in OstravaMaster's thesis 2012 
Vyškovská ZuzanaFamily education and the effect on precaution of family violenceMaster's thesis 2012 
Zemanová EvaYouth, sports and quality of lifeMaster's thesis 2012 
Chrapek OndřejPedagogy of adventure and what would tell Komesky about it!Master's thesis 2011 
Cibulková IvaEducational pedagogy and itś application in the adults educationMaster's thesis 2011 
Čech LiborChange of the quality of the life of students studying social pedagogy - prevention and resocialisationMaster's thesis 2011 
Dubská EsterPedagogy of celebrating by youthMaster's thesis 2011 
Filip RostislavImpact of socio-economic determiners on the choice of leisure activities staged by a leisure centreMaster's thesis 2011 
Kasperová SilvieEducational methods focusing on corporal punishmentMaster's thesis 2011 
Konečná MargitaRole of employed of women in present societyMaster's thesis 2011 
Macečková JanaWays and means of making use of a game in children with special needs.Master's thesis 2011 
Pohludková ZdeňkaEducation of children in road safetyMaster's thesis 2011 
Říhošková BarboraWhat are today´s children? - Point of view of the second level teachers of basic schoolMaster's thesis 2011 
Sotolářová AdélaAdvantages and disadvantages of low class primary schools from the point of view of pupils, teachers and parentsMaster's thesis 2011 
Adamuška KarelScouting and its influence on spending free time of teenagers and adolescentsMaster's thesis 2010 
Benedikovičová MartinaWhat Are Today's Children Like? Viewed By Pedagogical Faculty Student.Master's thesis 2010 
Bočková KláraLeisure time and quality of life of pupils in second grade of primary schoolsMaster's thesis 2010 
Eliášová HanaDramatic education in the free time and school practiceMaster's thesis 2010 
Huvarová KarolínaInterest hobbies and their influence on quality of lifeMaster's thesis 2010 
Kříž TomášMedial influence on value formation of pupils of basic schoolMaster's thesis 2010 
Maliníková KateřinaThe chicane and badges of chicane at the primary schoolMaster's thesis 2010 
Mašek MartinLittle children naturally don´t annoyMaster's thesis 2010 
Nogolová SimonaChildren and fairytales on the first grade of primary schoolMaster's thesis 2010 
Pišťáková KateřinaSchool nursery in the conditions of basic school-practicalMaster's thesis 2010 
Popovičová LucieWhat Are Nowadays Children Like? Comparison of Professional Views With Those of Children at Primary SchoolsMaster's thesis 2010 
Abrahámová KateřinaDon Bosco´s reference and application of his ideas in contemporary worldMaster's thesis 2009 
Bortelová DarinaUpbringing as a problem at approved school with focus on childrens homeMaster's thesis 2009 
Grác MarekWhat are today´s children? - Point of view of the second level teachers of basic schoolMaster's thesis 2009 
Juráková SimonaSystem of services for seniors in OstravaMaster's thesis 2009 
Kantor MiroslavLeisure time and quality of lifeMaster's thesis 2009 
Kocichová AdélaChild and fairy taleMaster's thesis 2009 
Kuča LukášChristianity and upbrinning to valuesMaster's thesis 2009 
Kučák DavidSchool successfulness of socially disadvantaged pupilsMaster's thesis 2009 
Malinová DagmarLeisure time and quality of life´s carrier woman in the middle ageMaster's thesis 2009 
Novotná MarieEducational Perspectives in Establishments for Children with Severe Behaviour Disabilities Understood from the Point of View of the Quality of their Life.Master's thesis 2009 
Pavlíčková ZuzanaTHE QUESTIONS OF EDUCATION TO THE LEISURE TIME AS PREVENTION OF THE DRUG ADDICTION Master's thesis 2009 
Rezková LucieChild, drugs and free time at second grade primary schoolMaster's thesis 2009 
Stojanová IvetaThe questions of education to the leisure time as prevention of the drug addictionMaster's thesis 2009 
Šubová AlenaPossibilities of relaxation in psychohygieneMaster's thesis 2009 
Tesařová KateřinaWorld of fairy talesMaster's thesis 2009 
Zemanová LucieInfluence of fairy tales on child´s developnentMaster's thesis 2009 
Žurková KristýnaFree time and pedagogy of adventureMaster's thesis 2009 
Čagala RomanPROBLEMATICS OF CHICANE IN CONNECTION WITH FAMILY EDUCATIONMaster's thesis 2008 
Holubová MartinaScout education and its impact on boys and girls of the young school ageMaster's thesis 2008 
Hutrová KateřinaÚmrtí jednoho rodiče a jeho vliv na rozvoj dětské osobnostiMaster's thesis 2008 
Kašná JuditaView of upbringing in the Czech Republic and in NigeriaMaster's thesis 2008 
Klega PetrFamily upbringing in the puberty period, its consequences and solutionsMaster's thesis 2008 
Kosterová DominikaGame in the life of children at primary schoolsMaster's thesis 2008 
Kováč OndřejDrug issue by the students mentary school in Uherské Hradiště regionMaster's thesis 2008 
Kupcová HanaInfluence of environment in the process of forming children?s attitude towards televisionMaster's thesis 2008 
Lakomý ZdeněkChildren leisure time activities within the education towards the values on the second stage of primary schoolsMaster's thesis 2008 
Novotná PavlaPioneer - his history and todayMaster's thesis 2008 
Picálek JiříDevelopment of the attitudes to drugs by the joung peoples Master's thesis 2008 
Růžička JanLesuire time and ways of spending its by students of primary school in VsetínMaster's thesis 2008 
Řičánková BarboraScouting - comparing basic original ideas with today Master's thesis 2008 
Schaumannová LucieScouting Impact on Teenangerś Leisure time ActivitiesMaster's thesis 2008 
Vítkovský AdamUniversity/ College education in the Czech Republic and USAMaster's thesis 2008 
Zádrapová LenkaMinds of great philosophers in the mirror of their childhoodMaster's thesis 2008 
Chrobák TomášSENSE OF RESPONSIBILITY DETECTION AT THE PEDAGOGUES ON THE II. DEGREE OF THE PRIMARY SCHOOLMaster's thesis 2007 
Čamek PetrThe questions of prevention, their pitfall and efficiency.(prevention of social pathologic phenomenon at the basic school).Master's thesis 2007 
Holuša ŠtěpánPrevention of drug addiction, its difficulty and effectiveness (prevention of social, pathological events in primary schools)Master's thesis 2007 
Pavlíková MonikaZjišťování pocitu zodpovědnosti u učitelů 1. stupně ZŠMaster's thesis 2007 
Potočná MichaelaInfluence of scout group on spending leisure timeMaster's thesis 2007 
Řezníčková MarkétaLeisure time activities of children and predisposition for obesityMaster's thesis 2007 
Severa VáclavDrogová problematika u žáků druhého stupně základních škol, informovanost a prevence proti drogámMaster's thesis 2007 
Sikora MartinSENSE OF RESPONSIBILITY DETECTION AT THE PEDAGOGUES ON THE II. DEGREE OF THE PRIMARY SCHOOLMaster's thesis 2007 
Slováková AlexandraMyšlenky velkých filozofů v zrcadle jejich dětstvíMaster's thesis 2007 
Twrdý MiroslavEducational issues of adults at fire training colleges in the Czech republicMaster's thesis 2007 
Adamcová EvaChápání pojmu štěstí a pocitu osobního štěstí u dětí mladšího školního věkuMaster's thesis 2006 
Březovjáková RadkaZačleňování mentálně postižených jedinců do volnočasových aktivitMaster's thesis 2006 
Cyroň PatrikStrach očima dětí mladšího školního věkuMaster's thesis 2006 
Czinege PetrRodina a manželství (sociologický pohled)Master's thesis 2006 
Domin ZbyněkTerapeutická činnost v kontaktním centru pro osoby užívající nealkoholové drogyMaster's thesis 2006 
Jačeková ZuzanaZmapování sítě volnočasových aktivit v Moravskoslezském krajiMaster's thesis 2006 
Kubišová RadkaVolný čas a vliv na rozvoj osobnosti rómského dítěteMaster's thesis 2006 
Sochová KláraVliv na rozvoj osobnosti člověka, efektivita skautské výchovyMaster's thesis 2006 
Sztefek LukášVolný čas a vliv na rozvoj osobnosti člověkaMaster's thesis 2006 
Ševčík DavidVklad jaroslava Foglara do výchovyMaster's thesis 2006 
Šimíčková VeronikaPřínos skautingu v běžném životěMaster's thesis 2006 
Andrýsková MartinaDítě, volný čas a drogyMaster's thesis 2005 
Bednaříková RenataSkauting - jeho vliv na vývoj osobnostiMaster's thesis 2005 
Bohátka IvanDlouhodobá etapová hra na turistický oddíl (pro střední školy) a její vliv na formování osobnostiMaster's thesis 2005 
Česneková KateřinaŠtěstí, jeho chápání a prožívání v současném světěMaster's thesis 2005 
Divínová PetraVolnočasové aktivity v ZubříMaster's thesis 2005 
Glosová KateřinaPrimární protidrogová prevence na 2. stupni základní školyMaster's thesis 2005 
Hanáková AndreaVliv masmédií na výchovu a vzdělávání dětíMaster's thesis 2005 
Havlíček JiříProblematika vzniku nedrogových závislostíMaster's thesis 2005 
Havlíčková TerezaProžívání volného času a jeho vliv na rozvoj osobnosti člověkaMaster's thesis 2005 
Janda PetrPocit bezpečnosti mezi žákyMaster's thesis 2005 
Juříková RenátaŠtěstí - jeho pocit a prožívání u dětí na 1. stupni základní školyMaster's thesis 2005 
Maloňová RadkaProžívání volného času - zaměření na současný sportMaster's thesis 2005 
Masná EvaHra a hračka v životě dítěteMaster's thesis 2005 
Ochmanová IvanaŠkola, vzdělávání a vlastní představy romského dítěte o budoucnostiMaster's thesis 2005 


ED-ON: Intercultural Education in the Age of Distance Learning
Main solverdoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Period3/2021 - 2/2023
ProviderErasmus+
Statesolved
Institutional Education - basis or impasse?
Main solverdoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Urban Culture and Youth
Main solverdoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Period6/2007 - 12/2010
ProviderLeonardo
Statefinished
rss
social hub