Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Humanitní a společenské vědy na FF OU ve vzdělávání a společnosti II
Project IdPPSŘ_2022
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je tvořen dvěma provázanými aktivitami, které FF OU v souladu se svým strategickým záměrem považuje za klíčové. První aktivita se zaměřuje na propagaci humanitních a společenských věd jako plnohodnotné součásti společnosti 21. století a jako nedílné součásti vzdělanosti v regionu. Důraz se klade na kompetenci, praxi a odbornost studentů a absolventů humanitních a společenských věd při transformaci tzv. uhelných regionů. Ve druhé aktivitě se projekt zaměřuje na dva dílčí cíle: vytvoření nástroje (videotutoriály), který pomůže uchazeči a studentovi 1. ročníku zorientovat se prostředí portálu užívaného fakultou. Druhý dílčí cíl pomůže prostřednictvím adaptačního kurzu studentovi vyrovnat se s přechodem ze střední na vysokou školu a adaptovat se na vysokoškolské prostředí. Sekundárně tyto dva dílčí cíle mohou ovlivnit problematiku propadovosti a studijní neúspěšnosti studentů.