Projects & Grants
Social psychological distance as a tool for assessing classroom climate and teacher´s preferential attitudes
Main solverMgr. Josef Kundrát, Ph.D.
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Antibiotic resistance to biofilm in wastewater, research of extreme longevity in the animal kingdom and analysis of the synthetic pathway of opioids in Papaver somniferum.
Main solverMgr. Kristýna Kundrátová
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Složité topologické struktury
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kupka, Ph.D.
Periodr1/2018 - 12/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Developing the creativity and entrepreneurship of a teacher of music education
Main solverNataliia Kysil
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Neological loanwords and their equivalents in contemporary French and Czech, study tooled on corpus.
Main solverdoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Statesolved
4D strain echocardiographic analysis
Main solverMgr. Ondřej Machaczka, Ph.D.
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
The borders and cultural transfers. Contributions to literary comparative studies.
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Identita míst a regionů - výzkum rukopisných kancionálů a poutnické literatury 17. a 18. století
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Periodr1/2018 - 12/2020
ProviderCentrum regionálních studíí, Katedra české literatury a literární věd, Institucionální podpora
Statesolved
Prophylactic and therapeutic use of restricted environmental stimulation
Main solverMgr. Marek Malůš, Ph.D.
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
Main solverdoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Periodr7/2019 - 12/2020
ProviderKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statesolved
Inovace studijních materiálů pro kombinované studium na katedře romanistiky FF OU
Main solverdr Jan Mlčoch
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
LQ1602 - IT4Innovations excellence in science
Main solverprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Periodr1/2016 - 12/2020
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Národní program udržitelnosti
Statesolved
New approaches to financial time series modelling based on soft computing
Main solverprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Periodr1/2018 - 12/2020
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Gradus ad Parnassum Educational Piano Music Festival
Main solverdoc. MgA. Eliška Novotná
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 pro veřejné vysoké školy
Main solverMgr. Miroslav Pacut
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderMŠMT
Statesolved
New approaches to aggregation operators in analysis and processing of data
Main solverprof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Periodr1/2018 - 12/2020
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Nutrition evaluation of cereals, pseudo-cereals, legumes and products from these foods and their use in gluten-free diet
Main solverMgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Adaptace výukových materiálů s ohledem na studenty se specifickými potřebami a posílení kompetencí vyučujících katedry germanistiky v oblasti e-learningu.
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Effect of ALlopurinol in addition to hypothermia for hypoxic-ischemic Brain Injury on Neurocognitive Outcome
Main solverMUDr. Renáta Poláčková, Ph.D.
Periodr1/2016 - 12/2020
ProviderHorizont 2020
Statefinished
Selected aspects of ecological and phylogenetic relationships of model insect groups
Main solverMgr. Petr Pyszko
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved

123456789101112