UO

Petr Hrtánek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Room, floor, building: D 505, Building D
Position:Department Administrative Coordinator, Study Advisor
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Czech Literature and Literary Criticism (Faculty of Arts)
Regional Studies Center (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1878
E-mail:
Personal website:No record found.Všechny publikace - anglicky

Hrtánek, P. Sex a erotika ve stínu rudé hvězdy (k románovému obrazu jedné éry). In: VII Symposium Opoliense. Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie. Opole: Uniwersytet Opolski. 2018.
Hrtánek, P. Genologický workshop [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Hrtánek, P. Postmoderní obraz smrti v románech Martina Komárka. In: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich TANATOS". Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 2017.
Antoš, M., Hrtánek, P., Pilař, M., Šidák, P., Drastík, S. a Knesplová, P. Přízraky a masky: Gotický modus v české postmoderní próze. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 191 s. ISBN 978-80-7464-948-6.
Hrtánek, P. Československý, západoslovanský nebo středoevropský román? (K fikčnímu prostoru románu Davida Zábranského Martin Juhás čili Československo). In: Román západních Slovanů: teoretické, historické a interpretační kontexty. Praha: Slovanský ústav Akademie věd. 2016.
Hrtánek, P. Gotický modus v české politopadové próze. Wroclaw: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 2016.
Hrtánek, P. Prokletí, stigma, vyloučení - klíčové motivy současných českých románových kronik. In: VI Symposium Opoliensis: Zapomniani, wykleci, wykluczeni w literaturach i kulturach slowiańskich XX i XXI wieku. Opole: Uniwersytet Opolski, Instiut Slawistyki. 2016.
Hrtánek, P. Prokletí, stigma, vyloučení: klíčové motivy současných českých románových kronik.. Studia i szkice slawistyczne. 2016, roč. 15, s. 161-167. ISSN 1644-4191.
Hrtánek, P. "Psychické fraktury" v povídkách Pavla Bušty (nad knihou Sigmundovy můry). In: Cenová bilance 2015. Olomouc: Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2016.
Hrtánek, P. Tematizace poválečného odsunu/vyhnání v paměti míst (v současné české próze). In: A. Kratochvil, J. Soukup (eds.). Paměť válek a konfliktů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016. s. 356-363. ISBN 978-80-88069-14-0.
Hrtánek, P. Téměř legenda o neohroženém oráči. Host. 2016, č. 10, s. 66-67. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Ukecaná tajemství. Host. 2016, s. 76-77. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Uniwersytet Opolski. 2016.
Hrtánek, P. a Drastík, S. Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně. Český jazyk a literatura. 2015, roč. 65, s. 177-184. ISSN 0009-0786.
Hrtánek, P. Chtělo by to změnu? K výrazovým možnostem angažovanosti v současné české próze. Bohemica Olomucensia. 2015, roč. 7, s. 53-61. ISSN 1803-876X.
Hrtánek, P. Nugamentum tremendum čili Hrozná hloupost. Host. 2015, s. 93-93. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. a Knesplová, P. Podoby grotesknosti v novele Miloše Urbana Michaela. Bohemica litteraria. 2015, roč. 18, s. 100-112. ISSN 1213-2144.
Hrtánek, P. Román Emila Hakla Skutečná událost v kontextu současných diskusí o angažované literatuře. In: Literárne akcenty II. Literárny život v minulosti a dnes: Literárny život v minulosti a dnes 2014-09-17 Nitra. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. s. 183-192. ISBN 978-80-558-0778-2.
Hrtánek, P. Slovo o literatuře. M. Viewegh: Zpátky ve hře. Michal Viewegh: Zpátky ve hře [Rozhlasová relace].. Český rizhlas 3. 2015.
Hrtánek, P. Tematizace novodobých česko-německých konfliktů v paměti míst (v současné české próze). In: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2015.
Hrtánek, P. University of Wroclaw, Faculty of Philology. 2015.
Hrtánek, P. a Polách, R. V souřadnicích všeho a ničeho?. Česká literatura. 2015, roč. 63, č. 4, s. 600-605. ISSN 0009-0468.
Hrtánek, P. Angažovaná česká próza? Mezi Paměťmi poslance parlamentu a Skutečnou událostí. In: Přednáška pro doktorské studium katedry bohemistiky FF UP. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2014.
Hrtánek, P. Apocryphal distance in the image of Hussitism in contemporary Czech prose. In: Distanz. Schreibweisen, Entfernungen, Subjektkonstitutionen in der tschechischen und mitteleuropäischen Literatur. Weimar: VDG, 2014. VDG, 2014. s. 91-101. ISBN 978-3-89739-824-5.
Hrtánek, P. a Drastík, P. Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně. In: Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času. Hlučín: Muzeum Hlučínska - Sdružení obcí Hlučínska - ÚRS Ostravské univerzity v Ostravě. 2014.
Hrtánek, P. Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech. In: Imitácia - alúzia - plagiát. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2014. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2014. s. 82-98. ISBN 978-80-558-0589-4.
Hrtánek, P. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 2014.
Hrtánek, P. Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu): (hledání architextu). 1. vyd. Brno: Host, 2014. 220 s. ISBN 978-80-7491-262-7.
Hrtánek, P. Skutečná událost Emila Hakla v kontextu polemik o angažovanou literaturu. In: Literárne akcenty II. Literárny život v minulosti a dnes. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2014.
Hrtánek, P. Slovo o literatuře: I. Dousková - Medvědí tanec. Irena Dousková: Madvědí tanec [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3. 2014.
Hrtánek, P. Apokryfní proměny biblických předloh v současné české próze. In: Česká bible. Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí.. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze. 2013.
Hrtánek, P. "Druhý život" Bible: apokryfní proměny biblických předloh v současné české próze. Historie - Otázky - Problémy. 2013, roč. 5, s. 277-285. ISSN 1804-1132.
Hrtánek, P. Eötvös Loránd University. 2013.
Hrtánek, P. HYPERTEXTOVÝ ROZMĚR SOUČASNÝCH LITERÁRNÍCH APOKRYFŮ (NA PŘÍKLADECH ČESKÉ PRÓZY). Olomouc: Literárněvědná společnost FF UP. 2013.
Hrtánek, P. Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech. In: Literárne akcenty I. Imitácia - alúzia - plagiát. Nitra: Filozofická fakulta UKF v Nitre. 2013.
Hrtánek, P. Apokryfní distance v obrazu husitství v novější české próze. In: Distanz: Figuren - Schreibweisen - Diskurse. Erfurt: Univerzita Erfurt. 2012.
Hrtánek, P. Kritický klub. Petr Čichoň: Slezský román [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3. 2012.
Hrtánek, P. Neúplná "antropopoetická" mozaika města. Česká literatura. 2012, roč. 60, s. 783-787. ISSN 0009-0468.
Hrtánek, P. a Knesplová, P. Pohádky jako prototexty apokryfních reprodukcí v současné české próze. Český lid. 2012, roč. 99, s. 463-477. ISSN 0009-0794.
Hrtánek, P. Procházka parkem: (Michal Ajvaz: Lucemburská zahrada). Host. 2012, s. 56-57. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Apokryfní přepisy fikčních světů: trojí zpracování příběhu o babylonské věži v současné české próze. Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 713-725. ISSN 0009-0468.
Hrtánek, P. Apokryfy v románech Stanislava Komárka (Opšlstisova nadace a Mandaríni). In: Bohemistický kroužek. Wien: Vídeňská univerzita. 2011.
Hrtánek, P. Kritický klub: P. Soukupová - Marta v roce vetřelce. Petra Soukupová: Marta v roce vetřelce [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3. 2011.
Hrtánek, P. LES AVATARS APOCRYPHES DU PERSPONNAGE DE JUDAS DANS LA PROSE TCHEQUE CONTEMPORAINE. Revue des Études Slaves. 2011, s. 495-506. ISSN 0080-2557.
Hrtánek, P. University of Ljubljana. (Apokryfy v současné české próze). 2011.
Hrtánek, P. University of Ljubljana. (Neznámý, v neznámém. Literární tvorba Jana Křesadla). 2011.
Hrtánek, P. Beletrie mezi eschatologií a alchymií. Host. 2010, s. 84-86. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Milovaná i nenáviděná. Postmoderna a léta devadesátá.. Host. 2010, č. 4, s. 13-17. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Nový starý dobrý Hakl. Host. 2010, s. 68-69. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Próza ne zcela naplněných očekávání. www.iliteratura.cz. 2010, ISSN 1214-309X.
Hrtánek, P. Antologie textů k dějinám české literární kritiky II (1. polovina 20. století). 2009.
Hrtánek, P. a CHROBÁK, J. Česká polistopadová literatura v síti souřadnic. Česká literatura. 2009, roč. 57, s. 914-919. ISSN 0009-0468.
Hrtánek, P. Česká polistopadová literatura v síti souřadnic. Česká literatura. 2009, roč. 57, s. 914-919. ISSN 0009-0468.
Hrtánek, P. Dialogické formy v novodobých apokryfech: Citáty (nástin problému). In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita j. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. Univerzita j. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. s. 76-80. ISBN 978-80-7414-131-7.
Hrtánek, P. Chytře smyšlená historie o boji se Zlem. Host. 2009, č. 2, s. 65-67. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Kritický klub: M. Urban - Lord Mord. Miloš Urban: Lord Mord [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3. 2009.
Hrtánek, P. Kritický klub: T. Zmeškal - Milostný dopis klínovým písmem. Tomáš Zmeškal: Milostný dopis klínovým písmem [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3. 2009.
Hrtánek, P. Nadějný debut vidím.... Host. 2009, č. 7, s. 52-53. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Pochybný účinek piva i beletrie. Tvar. 2009, s. 23-23. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Román jako klubko hadů. Host. 2009, č. 10, s. 51-52. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Román přetaženého času. Literární server i literatura. 2009, ISSN 1214-309X.
Hrtánek, P. Antologie textů k dějinám české literární kritiky (XIX. století). 2008.
Hrtánek, P. Cyprián aneb Prokletí neřesti. Host. 2008, s. 21-23. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Filozofická fakulta Univerzity v Ljubljani. 2008.
Hrtánek, P. Kdo neskáče, není Čech. Tvar. 2008, s. 22-22. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Lektorský posudek odborného textu pro časopis Česká literatura. 2008.
Hrtánek, P. Mrazivý thriller o černém květu. Host. 2008, s. 18-19. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Potichu jako placebo. Tvar. 2008, s. 22-22. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Smrt jako prosté škrtnutí perem. Tvar. 2008, s. 23-23. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. StB a vzdorující. Host. 2008, s. 54-55. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Šly přes nás dějiny.... Host. 2008, s. 60-61. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Zápis o jednom čarodějnickém procesu. Host. 2008, s. 18-19. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Apokryfní obraz minulosti čili dějiny pro kočku (Milan Badal: Apokryfy pro kočku). In: Studia Moravica V. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 195-199. ISBN 978-80-244-1640-3.
Hrtánek, P. Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze). 1. vyd. Brno: Host, 2007. 144 s. ISBN 978-80-7294-228-2.
Hrtánek, P. Kritický klub. Jan Křesadlo: Skrytý život Cypriána Belvy [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3. 2007.
Hrtánek, P. Mrtvý holky to chtěj taky. Tvar. 2007, s. 2-2. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Neviditelná budoucnost povídek z Listenu. Tvar. 2007, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Rustikální lži, sex a prachy podle Křesadla. Host. 2007, s. 68-68. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Ani ne... (Jaroslav Rudiš: Grandhotel). Tvar. 2006, s. 2-2. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. ...buď svatý rád, když není bit! Legendární motivy v několika průsvitech současné české prózy. Tvar. 2006, roč. 17, s. 8-9. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Církevní prostor a jeho jazyky ve dvou "kostelních" románech Miloše Urbana. In: Český jazyk a literatura v interakci. Racibórz: Státní vysoká odborná škola v Ratiboři, 2006. Státní vysoká odborná škola v Ratiboři, 2006. s. 217-227. ISBN 83-920312-7-X.
Hrtánek, P. Kotel se žhavým černým obsahem. Protimluv. 2006, s. 71-72.
Hrtánek, P. Slepá bohyně znovuzrozená (Jan Křesadlo: Slepá bohyně). Host. 2006, s. 47-48. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Umělecká reflexe církevní komunikace v české polistopadové literatuře. 2006.
Hrtánek, P. Ve zdravé knize zdravý duch.... Host. 2006, s. 53-53. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Ve znamení Morany. Tvar. 2006, s. 22-22. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Argotismy a vulgarismy v české próze konce minulého století. In: Sborník přednášek z VII. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003. Plzeň: PdF ZČU v Plzni, 2005. PdF ZČU v Plzni, 2005. s. 102-105. ISBN 80-7043-359-0.
Hrtánek, P. Církevní prostor a jeho "jazyky" v románu Miloše Urbana Stín katedrály. In: Český jazyk a literatura v interakci. Ratiboř (PL). 2005.
Hrtánek, P. Co s tím sklem.... Host. 2005, s. 15-17. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Dobyvatelé ztracených knih. Tvar. 2005, s. 21-21. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Miluj mě líp a už tě nezabiju!. Tvar. 2005, s. 21-21. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Náboženské a církevní kódy v Polokatolických povídkách Jana Křesadla. In: Víra a výraz. Brno: Host, 2005. Host, 2005. s. 289-298. ISBN 80-7294-163-1.
Hrtánek, P. Stručná mluvnice Santiniho jazyka. Tvar. 2005, s. 2-2. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Zuzana a dva ironikové (kniha Daniel jako pretext české postmoderní prózy). Tvar. 2005, s. 12-13. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Žánrová ekamo(n)táž Jana Jandourka. Tvar. 2005, s. 22-22. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Barevné povídky nejen o lásce.. Host. 2004, s. 43-43. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Deset podob tajemna.. Tvar. 2004, s. 21-21. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Kouzlo významů, zvuků, barev.. Tvar. 2004, s. 20-20. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Motivické průniky v českých negativních utopiích druhé poloviny 20. století: mezi filozofií a pop-literaturou. In: V labyrinte popkultúry . Nitra: FF UKF v Nitre, 2004. FF UKF v Nitre, 2004. s. 79-89. ISBN 80-8050-709-0.
Hrtánek, P. Negativní utopie v české próze druhé poloviny 20. století: Pokus o znakovou identifikaci žánru. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 124 s. ISBN 80-7042-645-4.
Hrtánek, P. Soumrak mužů v Bryczově podání. Host. 2004, s. 43-46. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Stovka hororů? Spíše horůrků. Tvar. 2004, s. 23-23. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. The best of Ondřej Neff?. Tvar. 2004, s. 21-21. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Topos Atlantidy a motiv potopy v české literatuře 2. poloviny 20. století. In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století Walbrzych, Polsko. Walbrzych - Ostrava: PVSZ Walbrych - OU Ostrava, 2004. PVSZ Walbrych - OU Ostrava, 2004. s. 337-345. ISBN 83-911312-6-2.
Hrtánek, P. Utopie a antiutopie v české próze. Revue Labyrint. 2004, s. 72-74. ISSN 1210-6887.
Hrtánek, P. Když se zloduch chechtá. Tvar. 2003, s. 23-23. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Kniha divadelních legend. Host. 2003, s. XI-XII. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Malý příběh o velkých pravdách?. Tvar. 2003, s. 22-22. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Naplněné ambice lexikografické. Tvar. 2003, s. 20-20. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Nemocnice na kraji Berlína. Host. 2003, s. V-V. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. O moderně postmoderně?. Tvar. 2003, s. 21-21. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. O naději a beznaději české poválečné literatury. Tvar. 2003, s. 21-21. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. O podobách humoru mezi erotikou a politikou. Host. 2003, s. II-III. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Pochopit a zemřít?. Tvar. 2003, s. 20-20. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. "Pokud tomu chcete říkat underground, můžete.". Tvar. 2003, s. 23-23. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Procházkova kniha lásky a boje po čtyřiceti letech. Tvar. 2003, s. 20-20. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Příznačné jazykové tendence a motiv metajazyka v polských a českých antiutopiích 80. let minulého století. In: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 195-200. ISBN 80-244-0628-4.
Grygerková, M., Kosek, P., Jandová, E. a Hrtánek, P. Rozvoj jazykových kompetencí učitelů. 2003.
Hrtánek, P. "Televizní román" jako dialog?. Host. 2003, s. II-III. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Všichni ti hajzlové, usoplenci, kriminálníci.... Host. 2003, s. I-II. ISSN 1211-9938.
Hrtánek, P. Znakovost jazykových prostředků v negativních utopiích 2. poloviny 20. století. Česká literatura. 2003, s. 1-12. ISSN 0009-0468.
Hrtánek, P. Kravex5 aneb Křesadlo znovu ironické. Tvar. 2002, s. 20-20. ISSN 0862-657 X.
Hrtánek, P. Příznakové motivy v českých antiutopiích 2. poloviny 20. století.. Tvar. 2002, s. 16-18. ISSN 0862-657X.
Hrtánek, P. Klíčové motivy ve trojím zpracování látky o zlatém kolovratu. Český lid. 1999, s. 225-233. ISSN 0009-1794.
Hrtánek, P. Erotické motivy v poezii J. H. Krchovského. Host. 1998, s. 18-25. ISSN 1211-9938.


AuthorTitleType of thesisYear
Antoš MatějTransformations and Resonances of Gothic Fiction in Proses by Miloš UrbanDoctoral thesis 2017 
Drastík StanislavWorks of Fiction by Petr Stančík in the Perspective of Postmodern PoeticsMaster's thesis  
Kasalová JanaParallel Worlds in Present Czech Fiction (in Novels by Ch. Cigan and M. Urban)Master's thesis 2018 
Knesplová PetraPostmodern Transformation of Gothic Novel in the Works of Fiction by Jan KřesadloMaster's thesis 2016 
Kubanková IvaPicture of brothers Masin´s in the Present Czech Literature (between authenticity and fiction)Master's thesis 2015 
Antoš Matěj"Irregular" trilogy by Stanislav KomárekMaster's thesis 2014 
Tutková TerezaThe Female Characters in Fantasy Novels by Petra Neomillnerová (Analysis of Archetypes)Master's thesis 2014 
Kuželová JiřinaPerak as a Character in FictionMaster's thesis 2013 
Kubanková IvaPicture of Brothers Masin´s in the Present Czech Literature (between authenticity and fiction)Master's thesis 2012 
Miklíková MichaelaThe Novel Na krásné modré Dřevnici by Antonín Bajaja (in the context of his works)Master's thesis 2012 
Stojaspalová AnnaWorks of Fiction by Bohuslav Vaněk-ÚvalskýMaster's thesis 2012 
Křoková DarinaWorks of Fiction by Roman LudvaMaster's thesis 2011 
Nawratová PetraCharacters of Detectives in Czech Prose after November 1989Master's thesis 2011 
Szwarcová MonikaMotif of Descent into the Underground as Part of the Initiation Storyline (in Contemporary Czech Prose)Master's thesis 2011 
Fliedrová KateřinaSudetic Problem in Contemporary Czech ProseMaster's thesis 2010 
Mertová ZuzanaJewish Theme in Prose by Viktor Fischl (in Jerusalem´s Triptych)Master's thesis 2010 
Remeš VojtěchThe horror motifs in contemporary Czech short storyMaster's thesis 2010 
Stropková HanaDispute about beauty and ugliness - critical reflection of novel ...a bude hůř by Jan PelcMaster's thesis 2009 
Mindeková IvetaThe theme of lineage and search for the roots in contemporary Czech proseMaster's thesis 2008 
Wegrzynová LuciePicture of "normalization" in contemporary Czech proseMaster's thesis 2008 
Skalíková KateřinaThe poetics of time and space in the short stories by Miloš UrbanMaster's thesis 2007 
Hofmanová KláraCompatriots and Czech Language in Argentina (Especially in the Area Around the Town Presidencia Roque saenz Pena)Master's thesis 2006 
Krečmerová SoňaThe motif of a pandemy in Czech fiction in 2nd half of the 20th centuryMaster's thesis 2006 
Sedláčková AlenaEvils and Demons in the Czech Post-Modern ProseMaster's thesis 2006 
Sikorová Kateřina"Telenovels" by Jaroslav Dietl (stylistic analysis)Master's thesis 2005 
Obrová ZuzanaAnalysis of book "Ruthie a barevnost světa" by Tomáš KolskýBachelor's thesis  
Siláková VeronikaAnalysis of the books "Spartakus" by Jarmila LoukotkováBachelor's thesis  
Walachová VeronikaHomecomings as the Theme of Three Novellas: Pátým pádem oslovujeme by Václav Vokolek, Jizvy by Evita Naušová and Anděl odešel by Martin FibigerBachelor's thesis 2017 
Kasalová JanaThe Analysis and Interpretation of Short Story Collection Láska na cizím hrobě by Ludvík NěmecBachelor's thesis 2016 
Kružliak OndřejAnalysis and interpretation of the novel Skutečná událost by Emil HaklBachelor's thesis 2016 
Rotreklová AnnaThe analysis and interpretation of the novel Pod sněhem by Petra SoukupováBachelor's thesis 2016 
Drastík StanislavAnalysis of the Novel "Slezský román" by Petr ČichoňBachelor's thesis 2015 
Knesplová PetraPhilosophical and Religious Reflection in the Book by Max Unterwasser MichaelaBachelor's thesis 2014 
Morcinková AnnaAnalysis of the Book "Falzum" by Roman LudvaBachelor's thesis 2014 
Pasternáková AndreaAnalysis of the novel Oslava by Ivan MatoušekBachelor's thesis 2014 
Střelec KarelAnalysis of the book "Jsme tady" by Jan BalabánBachelor's thesis 2013 
Antoš MatějAnalysis of book by Emil Hakl "Pravidla směšného chování"Bachelor's thesis 2012 
Kocián JiříThe Forms of Grotesque in Křesadlo´s Novel Skrytý život Cypriána BelvyBachelor's thesis 2012 
Tkačíková DenisaAnalysis of the book "Žluté oči vedou domů" by Markéta PilátováBachelor's thesis 2012 
Tuhovčáková ZuzanaPrzemyslid-Luxembourg Trilogy by Oldřich DaněkBachelor's thesis 2011 
Bortlíková ŠtěpánkaAnalysis of Novel "Let čarodějnice" by Emil HaklBachelor's thesis 2010 
Sanytrová MichaelaAnalysis of Novel "Rusticalia" by Jan KřesadloBachelor's thesis 2010 
Křoková DarinaAnalysis and interpretation of the novel Stěna srdce by Roman LudvaBachelor's thesis 2009 
Nawratová PetraAnalysis, interpretation and comparation of novel by R. Ludva Jezdci pod slunečníkem with novel by B. Vaněk-Úvalský Zabrisky.Bachelor's thesis 2009 
Stojaspalová AnnaAnalysis and interpretation of book "Brambora byla pomeranč mého dětství" by B. Vaněk-ÚvalskýBachelor's thesis 2009 
Wronová MichaelaAnalysis of book "Pole a palisáda" by Miloš UrbanBachelor's thesis 2009 
Fliedrová KateřinaAnalysis of book "Grandhotel" by Jaroslav RudišBachelor's thesis 2008 
Kuželová JiřinaSběratelé knih by Jaroslav Pížl - Analysis of novelBachelor's thesis 2008 
Stáňová EvaAnalysis of book "Čím se liší tato noc" by Irena DouskováBachelor's thesis 2008 
Köllnerová PetraThe analysis of tales by Edgar Dutka: By the forlorn home 5Bachelor's thesis 2007 
Mikulíková AlenaLanguage, humour and style of plays of Osvobozené divadloBachelor's thesis 2007 
Štěpánková NikolaAnalysis of mystery story Zvlčení by Antonín BajajaBachelor's thesis 2007 
Mindeková IvetaAnalysis of the novel Patriarchátu dávno zašlá sláva by Pavel BryczBachelor's thesis 2006 
Štalmachová RadkaPRESENT SITUATION OF DIALECT IN JASENNÁ AND VIZOVICE (concerning traditional crafts)Bachelor's thesis 2005 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

social hub