Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Petr Hrtánek


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Room, floor, building: D 505, Building D
Position:Department Administrative Coordinator, Study Advisor
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Literature and Literary Criticism (Faculty of Arts)
Regional Studies Center (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1878
E-mail:No record found.Literární cena pod palbou. Ke kritickým ohlasům na Magnesii Literu 2019
Petr Hrtánek
Year: 2020, Bohemica olomucensia
journal article

Politika, sex a erotika - k obrazu ?normalizace? v románu Jaroslava Čejky Most přes řeku zapomnění
Petr Hrtánek
Year: 2019, Studia et Documenta Slavica
journal article

Československo jako hrdina 'kronikálního' románu
Petr Hrtánek
Year: 2018, Litikon
journal article

'Psychické fraktury' v povídkách Pavla Bušty
Petr Hrtánek
Year: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

The Gothic Mode in Czech Postmodern Novels at the Turn of the Millennium
Matěj Antoš, Petr Hrtánek
Year: 2018, Gothic Studies
journal article

Dva neocenění (?) Pravomilové - Stančíkův a Čvančarův
Petr Hrtánek
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odstíny a tóny
Petr Hrtánek, Matěj Antoš
Year: 2022, Pavel Mervart
specialist book

Satirická kronika dvou uplynulých dekád
Petr Hrtánek
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

100 let volejbalu v Moravskoslezském kraji
Petr Hrtánek, František Kopecký, Jan Dluhoš, Břetislav Habarta, Tomáš Kavala, Vlastimil Kovář, Jindřich Piprek, Jiří Rucki, Dušan Rundt, Jiří Seidl, Jan Slezák, Miroslav Vyhlídal ... other authors
Year: 2021
editorial and language revision

Literární cena pod palbou. Ke kritickým ohlasům na Magnesii Literu 2019
Petr Hrtánek
Year: 2020, Bohemica olomucensia
journal article

Přízračná zjevení v románovém obraze novodobých dějin (k fantastičnosti románu Odcizená krajina Jaroslava Čejky)
Petr Hrtánek
Year: 2020, Bohemica litteraria
journal article

Cenová bilance 2018
Petr Hrtánek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

'Kronikální' román? (K aplikačním možnostem kategorie modu)
Petr Hrtánek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literární cena pod palbou (ke kritické reflexi letošní Magnesie Litery)
Petr Hrtánek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paměť a vzpomínání v současných kronikálních románech
Petr Hrtánek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Politika, sex a erotika - k obrazu ?normalizace? v románu Jaroslava Čejky Most přes řeku zapomnění
Petr Hrtánek
Year: 2019, Studia et Documenta Slavica
journal article

Aplikační možnosti kategorie modu: apokalyptičnost v současných českých románových 'kronikách'
Petr Hrtánek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Československo jako hrdina 'kronikálního' románu
Petr Hrtánek
Year: 2018, Litikon
journal article

Nadpřirozené a mytologické motivy v románovém obraze dějin 20. století (fantastičnost v současných českých románových 'kronikách')
Petr Hrtánek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

'Psychické fraktury' v povídkách Pavla Bušty
Petr Hrtánek
Year: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Sex a erotika ve stínu rudé hvězdy (k románovému obrazu jedné éry)
Petr Hrtánek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Gothic Mode in Czech Postmodern Novels at the Turn of the Millennium
Matěj Antoš, Petr Hrtánek
Year: 2018, Gothic Studies
journal article

Genologický workshop
Petr Hrtánek
Year: 2017
organizing conference, workshop

Postmoderní obraz smrti v románech Martina Komárka
Petr Hrtánek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přízraky a masky
Matěj Antoš, Petr Hrtánek, Martin Pilař, Pavel Šidák, Stanislav Drastík, Petra Knesplová ... other authors
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Československý, západoslovanský nebo středoevropský román? (K fikčnímu prostoru románu Davida Zábranského Martin Juhás čili Československo)
Petr Hrtánek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gotický modus v české politopadové próze
Petr Hrtánek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prokletí, stigma, vyloučení - klíčové motivy současných českých románových kronik
Petr Hrtánek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prokletí, stigma, vyloučení: klíčové motivy současných českých románových kronik.
Petr Hrtánek
Year: 2016, Studia i szkice slawistyczne
journal article

'Psychické fraktury' v povídkách Pavla Bušty (nad knihou Sigmundovy můry)
Petr Hrtánek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tematizace poválečného odsunu/vyhnání v paměti míst (v současné české próze)
Petr Hrtánek
Year: 2016, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
specialist book chapter

Téměř legenda o neohroženém oráči
Petr Hrtánek
Year: 2016, Host
journal article

Ukecaná tajemství
Petr Hrtánek
Year: 2016, Host
journal article

Uniwersytet Opolski
Petr Hrtánek
Year: 2016
work experience abroad

Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně
Petr Hrtánek, Stanislav Drastík
Year: 2015, Český jazyk a literatura
journal article

Chtělo by to změnu? K výrazovým možnostem angažovanosti v současné české próze
Petr Hrtánek
Year: 2015, Bohemica Olomucensia
journal article

Nugamentum tremendum čili Hrozná hloupost
Petr Hrtánek
Year: 2015, Host
journal article

Podoby grotesknosti v novele Miloše Urbana Michaela
Petr Hrtánek, Petra Knesplová
Year: 2015, Bohemica litteraria
journal article

Román Emila Hakla Skutečná událost v kontextu současných diskusí o angažované literatuře
Petr Hrtánek
Year: 2015
abstract in proceedings

Slovo o literatuře. M. Viewegh: Zpátky ve hře
Petr Hrtánek
Year: 2015
radio and televison broadcast

Tematizace novodobých česko-německých konfliktů v paměti míst (v současné české próze)
Petr Hrtánek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University of Wroclaw, Faculty of Philology
Petr Hrtánek
Year: 2015
work experience abroad

V souřadnicích všeho a ničeho?
Petr Hrtánek, Roman Polách
Year: 2015, Česká literatura
journal article

Angažovaná česká próza? Mezi Paměťmi poslance parlamentu a Skutečnou událostí
Petr Hrtánek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Apocryphal distance in the image of Hussitism in contemporary Czech prose
Petr Hrtánek
Year: 2014
abstract in proceedings

Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně
Petr Hrtánek, Petr Drastík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech
Petr Hrtánek
Year: 2014
abstract in proceedings

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Petr Hrtánek
Year: 2014
work experience abroad

Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu)
Petr Hrtánek
Year: 2014, Host
specialist book

Skutečná událost Emila Hakla v kontextu polemik o angažovanou literaturu
Petr Hrtánek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slovo o literatuře: I. Dousková - Medvědí tanec
Petr Hrtánek
Year: 2014
radio and televison broadcast

Apokryfní proměny biblických předloh v současné české próze
Petr Hrtánek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Druhý život" Bible: apokryfní proměny biblických předloh v současné české próze
Petr Hrtánek
Year: 2013, Historie - Otázky - Problémy
journal article

Eötvös Loránd University
Petr Hrtánek
Year: 2013
work experience abroad

HYPERTEXTOVÝ ROZMĚR SOUČASNÝCH LITERÁRNÍCH APOKRYFŮ (NA PŘÍKLADECH ČESKÉ PRÓZY)
Petr Hrtánek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech
Petr Hrtánek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Apokryfní distance v obrazu husitství v novější české próze
Petr Hrtánek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kritický klub
Petr Hrtánek
Year: 2012
radio and televison broadcast

Neúplná "antropopoetická" mozaika města
Petr Hrtánek
Year: 2012, Česká literatura
journal article

Pohádky jako prototexty apokryfních reprodukcí v současné české próze
Petr Hrtánek, Petra Knesplová
Year: 2012, Český lid
journal article

Procházka parkem
Petr Hrtánek
Year: 2012, Host
journal article

Apokryfní přepisy fikčních světů: trojí zpracování příběhu o babylonské věži v současné české próze
Petr Hrtánek
Year: 2011, Česká literatura
journal article

Apokryfy v románech Stanislava Komárka (Opšlstisova nadace a Mandaríni)
Petr Hrtánek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kritický klub: P. Soukupová - Marta v roce vetřelce
Petr Hrtánek
Year: 2011
radio and televison broadcast

LES AVATARS APOCRYPHES DU PERSPONNAGE DE JUDAS DANS LA PROSE TCHEQUE CONTEMPORAINE
Petr Hrtánek
Year: 2011, Revue des Études Slaves
journal article

University of Ljubljana. (Apokryfy v současné české próze)
Petr Hrtánek
Year: 2011
work experience abroad

University of Ljubljana. (Neznámý, v neznámém. Literární tvorba Jana Křesadla)
Petr Hrtánek
Year: 2011
work experience abroad

Beletrie mezi eschatologií a alchymií
Petr Hrtánek
Year: 2010, Host
journal article

Milovaná i nenáviděná. Postmoderna a léta devadesátá.
Petr Hrtánek
Year: 2010, Host
journal article

Nový starý dobrý Hakl
Petr Hrtánek
Year: 2010, Host
journal article

Próza ne zcela naplněných očekávání
Petr Hrtánek
Year: 2010, www.iliteratura.cz
journal article

Antologie textů k dějinám české literární kritiky II (1. polovina 20. století)
Petr Hrtánek
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Česká polistopadová literatura v síti souřadnic
Petr Hrtánek, Jakub CHROBÁK
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Česká polistopadová literatura v síti souřadnic
Petr Hrtánek
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Dialogické formy v novodobých apokryfech: Citáty (nástin problému)
Petr Hrtánek
Year: 2009
abstract in proceedings

Chytře smyšlená historie o boji se Zlem
Petr Hrtánek
Year: 2009, Host
journal article

Kritický klub: M. Urban - Lord Mord
Petr Hrtánek
Year: 2009
radio and televison broadcast

Kritický klub: T. Zmeškal - Milostný dopis klínovým písmem
Petr Hrtánek
Year: 2009
radio and televison broadcast

Nadějný debut vidím...
Petr Hrtánek
Year: 2009, Host
journal article

Pochybný účinek piva i beletrie
Petr Hrtánek
Year: 2009, Tvar
journal article

Román jako klubko hadů
Petr Hrtánek
Year: 2009, Host
journal article

Román přetaženého času
Petr Hrtánek
Year: 2009, Literární server i literatura
journal article

Antologie textů k dějinám české literární kritiky (XIX. století)
Petr Hrtánek
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Cyprián aneb Prokletí neřesti
Petr Hrtánek
Year: 2008, Host
journal article

Filozofická fakulta Univerzity v Ljubljani
Petr Hrtánek
Year: 2008
work experience abroad

Kdo neskáče, není Čech
Petr Hrtánek
Year: 2008, Tvar
journal article

Lektorský posudek odborného textu pro časopis Česká literatura
Petr Hrtánek
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Mrazivý thriller o černém květu
Petr Hrtánek
Year: 2008, Host
journal article

Potichu jako placebo
Petr Hrtánek
Year: 2008, Tvar
journal article

Smrt jako prosté škrtnutí perem
Petr Hrtánek
Year: 2008, Tvar
journal article

StB a vzdorující
Petr Hrtánek
Year: 2008, Host
journal article

Šly přes nás dějiny...
Petr Hrtánek
Year: 2008, Host
journal article

Zápis o jednom čarodějnickém procesu
Petr Hrtánek
Year: 2008, Host
journal article

Apokryfní obraz minulosti čili dějiny pro kočku (Milan Badal: Apokryfy pro kočku)
Petr Hrtánek
Year: 2007
abstract in proceedings

Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze)
Petr Hrtánek
Year: 2007, Host
specialist book

Kritický klub
Petr Hrtánek
Year: 2007
radio and televison broadcast

Mrtvý holky to chtěj taky
Petr Hrtánek
Year: 2007, Tvar
journal article

Neviditelná budoucnost povídek z Listenu
Petr Hrtánek
Year: 2007, Tvar
journal article

Rustikální lži, sex a prachy podle Křesadla
Petr Hrtánek
Year: 2007, Host
journal article

Ani ne... (Jaroslav Rudiš: Grandhotel)
Petr Hrtánek
Year: 2006, Tvar
journal article

...buď svatý rád, když není bit! Legendární motivy v několika průsvitech současné české prózy
Petr Hrtánek
Year: 2006, Tvar
journal article

Církevní prostor a jeho jazyky ve dvou "kostelních" románech Miloše Urbana
Petr Hrtánek
Year: 2006
abstract in proceedings

Kotel se žhavým černým obsahem
Petr Hrtánek
Year: 2006, Protimluv
journal article

Slepá bohyně znovuzrozená (Jan Křesadlo: Slepá bohyně)
Petr Hrtánek
Year: 2006, Host
journal article

Umělecká reflexe církevní komunikace v české polistopadové literatuře
Petr Hrtánek
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Ve zdravé knize zdravý duch...
Petr Hrtánek
Year: 2006, Host
journal article

Ve znamení Morany
Petr Hrtánek
Year: 2006, Tvar
journal article

Argotismy a vulgarismy v české próze konce minulého století
Petr Hrtánek
Year: 2005
abstract in proceedings

Církevní prostor a jeho "jazyky" v románu Miloše Urbana Stín katedrály
Petr Hrtánek
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co s tím sklem...
Petr Hrtánek
Year: 2005, Host
journal article

Dobyvatelé ztracených knih
Petr Hrtánek
Year: 2005, Tvar
journal article

Miluj mě líp a už tě nezabiju!
Petr Hrtánek
Year: 2005, Tvar
journal article

Náboženské a církevní kódy v Polokatolických povídkách Jana Křesadla
Petr Hrtánek
Year: 2005
abstract in proceedings

Stručná mluvnice Santiniho jazyka
Petr Hrtánek
Year: 2005, Tvar
journal article

Zuzana a dva ironikové (kniha Daniel jako pretext české postmoderní prózy)
Petr Hrtánek
Year: 2005, Tvar
journal article

Žánrová ekamo(n)táž Jana Jandourka
Petr Hrtánek
Year: 2005, Tvar
journal article

Barevné povídky nejen o lásce.
Petr Hrtánek
Year: 2004, Host
journal article

Deset podob tajemna.
Petr Hrtánek
Year: 2004, Tvar
journal article

Kouzlo významů, zvuků, barev.
Petr Hrtánek
Year: 2004, Tvar
journal article

Motivické průniky v českých negativních utopiích druhé poloviny 20. století: mezi filozofií a pop-literaturou
Petr Hrtánek
Year: 2004
abstract in proceedings

Negativní utopie v české próze druhé poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Year: 2004, Ostravská univerzita
specialist book

Soumrak mužů v Bryczově podání
Petr Hrtánek
Year: 2004, Host
journal article

Stovka hororů? Spíše horůrků
Petr Hrtánek
Year: 2004, Tvar
journal article

The best of Ondřej Neff?
Petr Hrtánek
Year: 2004, Tvar
journal article

Topos Atlantidy a motiv potopy v české literatuře 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Year: 2004
abstract in proceedings

Utopie a antiutopie v české próze
Petr Hrtánek
Year: 2004, Revue Labyrint
journal article

Když se zloduch chechtá
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

Kniha divadelních legend
Petr Hrtánek
Year: 2003, Host
journal article

Malý příběh o velkých pravdách?
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

Naplněné ambice lexikografické
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

Nemocnice na kraji Berlína
Petr Hrtánek
Year: 2003, Host
journal article

O moderně postmoderně?
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

O naději a beznaději české poválečné literatury
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

O podobách humoru mezi erotikou a politikou
Petr Hrtánek
Year: 2003, Host
journal article

Pochopit a zemřít?
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

"Pokud tomu chcete říkat underground, můžete."
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

Procházkova kniha lásky a boje po čtyřiceti letech
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

Příznačné jazykové tendence a motiv metajazyka v polských a českých antiutopiích 80. let minulého století
Petr Hrtánek
Year: 2003
abstract in proceedings

Rozvoj jazykových kompetencí učitelů
Marcela Grygerková, Pavel Kosek, Eva Jandová, Petr Hrtánek
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

"Televizní román" jako dialog?
Petr Hrtánek
Year: 2003, Host
journal article

Všichni ti hajzlové, usoplenci, kriminálníci...
Petr Hrtánek
Year: 2003, Host
journal article

Znakovost jazykových prostředků v negativních utopiích 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Year: 2003, Česká literatura
journal article

Kravex5 aneb Křesadlo znovu ironické
Petr Hrtánek
Year: 2002, Tvar
journal article

Příznakové motivy v českých antiutopiích 2. poloviny 20. století.
Petr Hrtánek
Year: 2002, Tvar
journal article

Klíčové motivy ve trojím zpracování látky o zlatém kolovratu
Petr Hrtánek
Year: 1999, Český lid
journal article

Erotické motivy v poezii J. H. Krchovského
Petr Hrtánek
Year: 1998, Host
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
CEXILČeská literatura v exilu
EXKUPoznávací exkurze
EXKURExkurze
KASL1Kapitoly ze současné literatury 1
LIKRYLiterární kritika
LPMLALiteratura pro děti a mládež
PRSB1Projektový seminář 1
PRSB2Projektový seminář 2
PRSM1Projektový seminář 1
PRSM2Projektový seminář 2
SOPRBKapitoly ze současné české prózy
SOPRYKapitoly ze současné české prózy
USLITÚvod do studia literatury
USLIXÚvod do studia literatury
USLIYÚvod do studia literatury
UTLIXÚvod do teorie literatury
UTLIYÚvod do teorie literatury
ZALKXŽánrové aspekty literární komunikace
ZALKYŽánrové aspekty literární komunikace
1LIK5Literární kritika
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SPR4Kapitoly ze současné české prózy
1ULV2Úvod do literární vědy
1USL1Úvod do studia literatury
2ULV2Úvod do literární vědy
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3ZAL9Žánrové aspekty literární komunikace
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5LIGELiterární genologie
51LIGTheory of Literary Genres
6LIGELiterární genologie
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
7EXLBČeská literatura v exilu
7PR1BProjektový seminář 1
7PR2BProjektový seminář 2
7SPRBKapitoly ze současné české prózy
8LKPRLiterárněkritické praktikum
8PROJProjektový seminář
8SDP1Seminář k diplomové práci 1
8SDP2Seminář k diplomové práci 2
8SPR4Kapitoly ze současné české prózy
8ULV2Úvod do literární vědy
8ZAL9Žánrové a stylistické aspekty textu


AuthorTitleType of thesisYear
Střelec KarelMemory of Places on "Margins" as Topic of Contemporary Czech ProseDoctoral thesis 2019 
Antoš MatějTransformations and Resonances of Gothic Fiction in Proses by Miloš UrbanDoctoral thesis 2017 
Poláchová JanaGloss and Misery of Contemporary Czech Woman Authors (Books by H. Lundiaková, S. Vybíralová and M. Slavická in Perspective of Literary Reviews)Master's thesis 2022 
Benke FilipMotives of corporeality in Marek Šindelka´s workMaster's thesis 2021 
Siláková VeronikaAncient Pretexts of Apocryphal Short Stories (in Newer Czech Fiction)Master's thesis 2021 
Stach PetrThe Character of False Messiah in Contemporary Czech ProseMaster's thesis 2021 
Walachová VeronikaThe Topos of House in the Literary Picture of Modern History (in Contemporary Czech Fiction)Master's thesis 2020 
Poláchová JanaGloss and Misery of Contemporary Czech Woman Authors (Books by H. Lundiaková, S. Vybíralová and M. Slavická in Perspective of Literary Reviews)Master's thesis 2019 
Drastík StanislavWorks of Fiction by Petr Stančík in the Perspective of Postmodern PoeticsMaster's thesis 2018 
Kasalová JanaParallel Worlds in Present Czech Fiction (in Novels by Ch. Cigan and M. Urban)Master's thesis 2018 
Knesplová PetraPostmodern Transformation of Gothic Novel in the Works of Fiction by Jan KřesadloMaster's thesis 2016 
Kubanková IvaPicture of brothers Masin´s in the Present Czech Literature (between authenticity and fiction)Master's thesis 2015 
Antoš Matěj"Irregular" trilogy by Stanislav KomárekMaster's thesis 2014 
Tutková TerezaThe Female Characters in Fantasy Novels by Petra Neomillnerová (Analysis of Archetypes)Master's thesis 2014 
Kuželová JiřinaPerak as a Character in FictionMaster's thesis 2013 
Kubanková IvaPicture of Brothers Masin´s in the Present Czech Literature (between authenticity and fiction)Master's thesis 2012 
Miklíková MichaelaThe Novel Na krásné modré Dřevnici by Antonín Bajaja (in the context of his works)Master's thesis 2012 
Stojaspalová AnnaWorks of Fiction by Bohuslav Vaněk-ÚvalskýMaster's thesis 2012 
Křoková DarinaWorks of Fiction by Roman LudvaMaster's thesis 2011 
Nawratová PetraCharacters of Detectives in Czech Prose after November 1989Master's thesis 2011 
Szwarcová MonikaMotif of Descent into the Underground as Part of the Initiation Storyline (in Contemporary Czech Prose)Master's thesis 2011 
Fliedrová KateřinaSudetic Problem in Contemporary Czech ProseMaster's thesis 2010 
Mertová ZuzanaJewish Theme in Prose by Viktor Fischl (in Jerusalem´s Triptych)Master's thesis 2010 
Remeš VojtěchThe horror motifs in contemporary Czech short storyMaster's thesis 2010 
Stropková HanaDispute about beauty and ugliness - critical reflection of novel ...a bude hůř by Jan PelcMaster's thesis 2009 
Mikešová IvetaThe theme of lineage and search for the roots in contemporary Czech proseMaster's thesis 2008 
Wegrzynová LuciePicture of "normalization" in contemporary Czech proseMaster's thesis 2008 
Skalíková KateřinaThe poetics of time and space in the short stories by Miloš UrbanMaster's thesis 2007 
Hofmanová KláraCompatriots and Czech Language in Argentina (Especially in the Area Around the Town Presidencia Roque saenz Pena)Master's thesis 2006 
Krečmerová SoňaThe motif of a pandemy in Czech fiction in 2nd half of the 20th centuryMaster's thesis 2006 
Sedláčková AlenaEvils and Demons in the Czech Post-Modern ProseMaster's thesis 2006 
Sikorová Kateřina"Telenovels" by Jaroslav Dietl (stylistic analysis)Master's thesis 2005 
Obrová ZuzanaAnalysis of book "Ruthie a barevnost světa" by Tomáš KolskýBachelor's thesis  
Plačková Eva"The Spa Trilogy" by Roman Ráž (Analysis and Interpretation)Bachelor's thesis 2022 
Zittová KarinGenre Profile of the Short Stories of the Collection Praha NoirBachelor's thesis 2020 
Stach PetrImagination of Water and Herbal Motifs in Works of Fiction by Anna BolaváBachelor's thesis 2019 
Siláková VeronikaAnalysis of the books "Spartakus" by Jarmila LoukotkováBachelor's thesis 2018 
Walachová VeronikaHomecomings as the Theme of Three Novellas: Pátým pádem oslovujeme by Václav Vokolek, Jizvy by Evita Naušová and Anděl odešel by Martin FibigerBachelor's thesis 2017 
Kasalová JanaThe Analysis and Interpretation of Short Story Collection Láska na cizím hrobě by Ludvík NěmecBachelor's thesis 2016 
Kružliak OndřejAnalysis and interpretation of the novel Skutečná událost by Emil HaklBachelor's thesis 2016 
Rotreklová AnnaThe analysis and interpretation of the novel Pod sněhem by Petra SoukupováBachelor's thesis 2016 
Drastík StanislavAnalysis of the Novel "Slezský román" by Petr ČichoňBachelor's thesis 2015 
Knesplová PetraPhilosophical and Religious Reflection in the Book by Max Unterwasser MichaelaBachelor's thesis 2014 
Morcinková AnnaAnalysis of the Book "Falzum" by Roman LudvaBachelor's thesis 2014 
Pasternáková AndreaAnalysis of the novel Oslava by Ivan MatoušekBachelor's thesis 2014 
Střelec KarelAnalysis of the book "Jsme tady" by Jan BalabánBachelor's thesis 2013 
Antoš MatějAnalysis of book by Emil Hakl "Pravidla směšného chování"Bachelor's thesis 2012 
Kocián JiříThe Forms of Grotesque in Křesadlo´s Novel Skrytý život Cypriána BelvyBachelor's thesis 2012 
Tkačíková DenisaAnalysis of the book "Žluté oči vedou domů" by Markéta PilátováBachelor's thesis 2012 
Tuhovčáková ZuzanaPrzemyslid-Luxembourg Trilogy by Oldřich DaněkBachelor's thesis 2011 
Bortlíková ŠtěpánkaAnalysis of Novel "Let čarodějnice" by Emil HaklBachelor's thesis 2010 
Sanytrová MichaelaAnalysis of Novel "Rusticalia" by Jan KřesadloBachelor's thesis 2010 
Křoková DarinaAnalysis and interpretation of the novel Stěna srdce by Roman LudvaBachelor's thesis 2009 
Nawratová PetraAnalysis, interpretation and comparation of novel by R. Ludva Jezdci pod slunečníkem with novel by B. Vaněk-Úvalský Zabrisky.Bachelor's thesis 2009 
Stojaspalová AnnaAnalysis and interpretation of book "Brambora byla pomeranč mého dětství" by B. Vaněk-ÚvalskýBachelor's thesis 2009 
Wronová MichaelaAnalysis of book "Pole a palisáda" by Miloš UrbanBachelor's thesis 2009 
Fliedrová KateřinaAnalysis of book "Grandhotel" by Jaroslav RudišBachelor's thesis 2008 
Kuželová JiřinaSběratelé knih by Jaroslav Pížl - Analysis of novelBachelor's thesis 2008 
Stáňová EvaAnalysis of book "Čím se liší tato noc" by Irena DouskováBachelor's thesis 2008 
Köllnerová PetraThe analysis of tales by Edgar Dutka: By the forlorn home 5Bachelor's thesis 2007 
Mikulíková AlenaLanguage, humour and style of plays of Osvobozené divadloBachelor's thesis 2007 
Štěpánková NikolaAnalysis of mystery story Zvlčení by Antonín BajajaBachelor's thesis 2007 
Mikešová IvetaAnalysis of the novel Patriarchátu dávno zašlá sláva by Pavel BryczBachelor's thesis 2006 
Štalmachová RadkaPRESENT SITUATION OF DIALECT IN JASENNÁ AND VIZOVICE (concerning traditional crafts)Bachelor's thesis 2005 


Fictional characters and subjects (types, stereotypes, archetypes) III
Main solverdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Fictional characters and subjects (types, stereotypes, archetypes) II
Main solverdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Fictional characters and subjects (types, stereotypes, archetypes)
Main solverdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Modes of Chronicle Novels in Contemporary Czech Prose
Main solverdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statein sustainability
Selected Genre and Sub-Genre Transformations in Contemporary Czech Fiction III
Main solverdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Chosen Genre and Sub-Genre Transformations in Contemporary Czech Fiction II
Main solverdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Chosen Genre and Sub-Genre Transformations in Contemporary Czech Fiction
Main solverdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Transformations and Constants of Apocrypha in Contemporary Czech Literature
Main solverdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Period3/2011 - 12/2013
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Artistic reflection of church communication in the Czech literature after November 1989
Main solverdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Period1/2004 - 12/2006
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub