Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Establishing a network of inclusive schools in Moravian-Silesian and Zlin Region
Project IdCZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971
Main solverdoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Period11/2017 - 12/2020
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationCílem projektu je podpořit rozvoj žáků se SVP a vytvořit podmínky pro jejich úspěšnou adaptaci na prostředí běžné ZŠ. Cíle bude dosaženo podporou vzájemného učení mezi učiteli inkluzivních ZŠ. V rámci projektu vzniknou Centra kolegiální podpory (dále "CKP"), která budou zajišťovat síťování škol. V Centrech budou probíhat setkání s učiteli, na kterých budou sdílet příklady dobré praxe a osvědčené metodiky. Realizací projektu dojde k posílení kompetencí učitelů pro práci s žáky se SVP.