Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Joint Degree in Political Geography
Main solverdoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Period10/2023 - 12/2024
ProviderErasmus+
Statesolved
M.O.R.D.O.R. - Mapping and Organizing Research on Dictatorships, Open Access Repository
Main solverdoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Period3/2022 - 12/2024
ProviderErasmus+
Statesolved
Where have all the natsmen gone? Ethnic Minorities in the Post-Soviet Area
Main solverdoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Quantitative Syntactic Stylistics of Contemporary Written Czech
Main solverMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
A century of anglicisms in French and Czech: graphic and phonetic evolutions
Main solverdoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2024
ProviderMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Statesolved
Environmental Justice in Ethnic American Literatures
Main solverDr hab. Christian Aaron Lewandowski
Period4/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Support for the development of the infrastructure of the Faculty of Medicine, OU
Main solverdoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Period1/2021 - 12/2024
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Sibling relationships in homeless children and their connection with resilience
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderGrantová agentura ČR
Statesolved
Děti a domácí násilí - výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb
Main solverMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Period12/2022 - 12/2024
ProviderProgram BETA
Statesolved
Differential diagnosis of cardiomypathy and cardiotoxicity in oncologic patients based on innovative molecular-diagnostic platforms
Main solverprof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Period5/2021 - 12/2024
ProviderÚstav laboratorní medicíny, Technologická agentura ČR
Statesolved
Tree-ring microscopic anatomy as a chronological data source for optimization of landslide hazard assessment
Main solverprof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
VR Vitalis application for education for autokinesiotherapy in virtual reality
Main solverprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Period1/2022 - 12/2024
ProviderLékařská fakulta, Technologická agentura ČR
Statesolved
Optimization of sludge treatment technology from municipal wastewater treatment plants with regard to their chemical and microbial composition and ability to reatin water with the aim of their safe use on agricultural and forest land
Main solverMgr. Daniel Vrábl, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2024
ProviderProgram ZEMĚ
Statesolved
Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě - MSK
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě - SMO
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderLékařská fakulta, Statutární město Ostrava
Statesolved
Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na diabetické pacienty
Main solverMUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2024
ProviderÚstav fyziologie a patofyziologie, Technologická agentura ČR
Statesolved
Comparative Analysis of Environmental Impacts: Electric vs. Compressed Natural Gas (CNG) Buses in Ostrava
Main solverMgr. Marek Krumnikl
Period10/2023 - 9/2024
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
Buddies, First Aid, and Going Hybrid: řešení studijní neúspěšnosti studentů PřF OU
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period7/2023 - 9/2024
ProviderVzdělávací činnost
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period9/2021 - 8/2024
ProviderFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2021 - 8/2024
ProviderPřírodovědecká fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved

123456789101112131415