Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Differential diagnosis of cardiomypathy and cardiotoxicity in oncologic patients based on innovative molecular-diagnostic platforms
Main solverprof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Period5/2021 - 12/2024
ProviderÚstav laboratorní medicíny, Technologická agentura ČR
Statesolved
Tree-ring microscopic anatomy as a chronological data source for optimization of landslide hazard assessment
Main solverprof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
VR Vitalis application for education for autokinesiotherapy in virtual reality
Main solverprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Period1/2022 - 12/2024
ProviderLékařská fakulta, Technologická agentura ČR
Statesolved
Optimization of sludge treatment technology from municipal wastewater treatment plants with regard to their chemical and microbial composition and ability to reatin water with the aim of their safe use on agricultural and forest land
Main solverMgr. Daniel Vrábl, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2024
ProviderProgram ZEMĚ
Statesolved
Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě - MSK
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě - SMO
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderLékařská fakulta, Statutární město Ostrava
Statesolved
Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na diabetické pacienty
Main solverMUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2024
ProviderÚstav fyziologie a patofyziologie, Technologická agentura ČR
Statesolved
Buddies, First Aid, and Going Hybrid: řešení studijní neúspěšnosti studentů PřF OU
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period7/2023 - 9/2024
ProviderVzdělávací činnost
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period9/2021 - 8/2024
ProviderFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2021 - 8/2024
ProviderPřírodovědecká fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 ? podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2021 - 8/2024
ProviderFilozofická fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Příprava akreditace doktorského studijního programu Aplikovaná informatika
Main solverdoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Period7/2022 - 6/2024
ProviderMŠMT
Statesolved
Zážitkové učení jako cesta k řešení
Main solverMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Period1/2023 - 6/2024
ProviderDar
Statesolved
Implementation of Walkability as a support tool for sustainable mobility of Czech cities
Main solverMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Period1/2023 - 6/2024
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Statesolved
The Strategic Research Partnership for the mathematical aspects of complex, hypercomplex and fuzzy neural networks
Main solverdoc. Baruch Schneider, Ph.D.
Period7/2022 - 6/2024
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statesolved
The role alternative oxidases in Trypanosomatidae
Main solverprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Period6/2023 - 5/2024
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statesolved
Innovation and application of the methodology of incubation of protected fish species and lampreys
Main solverMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Period5/2022 - 4/2024
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Statesolved
Nespoutané řeky pro další generace
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period3/2022 - 3/2024
ProviderKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty EU
Statesolved
Spirit Open
Main solverMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Period9/2023 - 3/2024
ProviderVisegrad Fund
Statesolved
Unwinding the admixture web: phylogeny-aware methods for overcoming the data analysis crisis in archaeogenetics
Main solverMgr. Piya Changmai, Ph.D.
Period9/2021 - 2/2024
ProviderKatedra biologie a ekologie, Rozvojové programy MŠMT
Statesolved

12345678910111213