Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2017 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Periodr9/2017 - 8/2020
ProviderKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Moravskoslezský kraj
Statefinished
Inclusive Senior Education through Virtual U3A
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Periodr10/2017 - 8/2020
ProviderCentrum celoživotního vzdělávání, Erasmus+
Statefinished
Polonistyka otwarta
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Periodr10/2019 - 6/2020
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
TRANSKUNST IV. - Realizace a prezentace transkulturního projektu s těžištěm na překladu a tlumočení
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Periodr6/2020 - 6/2020
ProviderAction
Statefinished
Vědecká exkurze - projekt tří univerzit "Totalita v jazyce, v literatuře, v jazykovědě, v literární vědě, v didaktice"
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Periodr5/2020 - 5/2020
ProviderAction
Statesolved
Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)
Main solverRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Periodr12/2017 - 3/2020
ProviderÚstav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Statefinished

123456789101112131415