Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Vědecká exkurze - projekt tří univerzit "Totalita v jazyce, v literatuře, v jazykovědě, v literární vědě, v didaktice"
Project IdAKTION ČR-RAKOUSKO 2020
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Periodr5/2020 - 5/2020
ProviderAction
Statesolved
AnotationCílem projektu spolupráce tří partnerských univerzit je umožnit setkání studujících a seznámit je s formou i s obsahy jazykovědného a literárního vzdělávání na partnerské instituci. Studenti reflektují v rámci přednášek a workshopů společně české a rakouské perspektivy a přístupy k tématu ?totalita?. Hosté poznají v rámci prohlídek, kulturních akcí a společných volnočasových aktivit hostitelskou univerzitu, město a jeho kulturu, hostitelé prožívají vlastní zemi a její kulturu z úhlu pohledu hostů. Výukové aktivity zajišťují pedagogové z hostitelského pracoviště i jejich hosté z partnerských institutů. Součástí exkurze jsou náslechy ve výuce češtiny na rakouské základní škole.