Projects & Grants
Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)
Project IdCZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091
Main solverRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Period12/2017 - 11/2019
ProviderÚstav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Statesolved
AnotationHlavním cílem projektu je zhodnocení vlivu znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatel v příhraniční oblasti, která zahrnuje Moravskoslezský kraj, Opolsko a jižní část Slezského vojvodství, a zvýšení povědomí společnosti o tomto ohrožení. Tento cíl plně odpovídá dosažení specifického cíle zvolené prioritní osy 4, kterým je zvýšení intenzity spolupráce institucí a společnosti v příhraniční oblasti.