Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Analýza účinnosti moderních imunoterapeutických protilátek a charakterizace mikroprostředí nádoru u extramedulárního mnohočetného myelomu
Main solverMgr. Veronika Kapustová
Period1/2023 - 12/2025
ProviderBlood Cancer Research Group, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Exploring eukaryotic genome evolution: lessons from non-model Euglenozoa
Main solverMgr. Alexej Jurjevič Kostygov
Period3/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Development of the Dentistry study program - a program with high social demand
Main solverdoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Period6/2023 - 12/2025
ProviderVzdělávací činnost
Statesolved
Diagnostika aterosklerotického plátu karotických tepen neinvazivními zobrazovacími metodami a riziko cévní mozkové příhody
Main solverMgr. David Pakizer
Period1/2023 - 12/2025
ProviderCentrum klinických neurověd, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Deciphering the largest rock spread on Earth: why in arid Patagonia?
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Resilience of Smart Cities and Villages of the Moravian-Silesian Region
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period9/2023 - 12/2025
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Statesolved
Mechanisms of resistance to insecticides in oilseed rape pest populations, their baseline susceptibilities to newly registered insecticides and impact of insecticide applications on development of larvae of the insect pests and on the natural enemies
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2025
ProviderKatedra biologie a ekologie, Program ZEMĚ
Statesolved
Development of a telemedicine platform for the development of cognitive functions
Main solverMUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Period6/2023 - 12/2025
ProviderCentrum klinických neurověd, Technologická agentura ČR
Statesolved
Influence of carotid atherosclerotic plaque metabolome on the embolization potential
Main solverprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Period5/2022 - 12/2025
ProviderAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Statesolved
Identification and characterization of structural entities associated with different lipid phases of plant thylakoid membranes
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2009 - 12/2025
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
From the Obelisk to Moderation. Brno Architecture of the Nineteenth Century
Main solverprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
An Expert Network for Global Strategic Trends Analysis
Main solverMgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.
Period9/2023 - 12/2025
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Statesolved
Structural embedding of knowledge by experience in higher education through processes of co-creation
Main solverMgr. Jakub Černý
Period9/2022 - 8/2025
ProviderFakulta sociálních studií, Erasmus+
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderPedagogická fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Digitalization in European Education: Realizing Equity and Inclusion with Living Learning Materials
Main solverdoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderErasmus+
Statesolved
Podpora a financování příchozího excelentního vědce na OU
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderDěkanát PřF, Katedra chemie, Statutární město Ostrava
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderDěkanát PřF, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderFilozofická fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved

123456789101112131415