Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Development of a telemedicine platform for the development of cognitive functions
Main solverMUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Period6/2023 - 12/2025
ProviderCentrum klinických neurověd, Technologická agentura ČR
Statesolved
Influence of carotid atherosclerotic plaque metabolome on the embolization potential
Main solverprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Period5/2022 - 12/2025
ProviderAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Statesolved
Identification and characterization of structural entities associated with different lipid phases of plant thylakoid membranes
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2009 - 12/2025
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
From the Obelisk to Moderation. Brno Architecture of the Nineteenth Century
Main solverprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
An Expert Network for Global Strategic Trends Analysis
Main solverMgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.
Period9/2023 - 12/2025
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Statesolved
Structural embedding of knowledge by experience in higher education through processes of co-creation
Main solverMgr. Jakub Černý
Period9/2022 - 8/2025
ProviderFakulta sociálních studií, Erasmus+
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderPedagogická fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Digitalization in European Education: Realizing Equity and Inclusion with Living Learning Materials
Main solverdoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderErasmus+
Statesolved
Podpora a financování příchozího excelentního vědce na OU
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderDěkanát PřF, Katedra chemie, Statutární město Ostrava
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderDěkanát PřF, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderFilozofická fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Biochemie trypanosomatid: pohled ze strany přehlížených druhů
Main solverprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Period7/2022 - 6/2025
ProviderINTER-ACTION
Statesolved
Intervention in the development of FL reading comprehension skill
Main solverMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Period9/2022 - 6/2025
ProviderErasmus+
Statesolved
SMART medical tables
Main solverdoc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.
Period1/2023 - 6/2025
ProviderLékařská fakulta, Technologická agentura ČR
Statesolved
Monolitické, hierarchicky porézní MOF-uhlíkaté kompozity pro environmentální aplikace
Main solverMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Period7/2022 - 6/2025
ProviderINTER-ACTION
Statesolved
Telemedicine in acquisition and rehabilitation phase II
Main solverRNDr. Jan Novotný, Ph.D.
Period3/2023 - 4/2025
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Prevention of Geo-Threats to Azerbaijan's Energy Independence
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period5/2022 - 4/2025
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statesolved
Methodology for evaluating the exposure-response relationship of persons exposed in the environment to mining noise
Main solverdoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Period3/2022 - 2/2025
ProviderLékařská fakulta, Program ÉTA
Statesolved

12345678910111213