Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Hana Sezimová

Hana Sezimová

Academic degree, name, surname:Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Room, floor, building: M 203, Building M
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biology and Ecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2259
E-mail:No record found.Antibacterial, Antifungal and Ecotoxic Effects of Ammonium and Imidazolium Ionic Liquids Synthesized in Microwaves
Jana Fojtášková, Ivan Koutník, Martina Vráblová, Hana Sezimová, Milan Maxa, Lucie Obalová, Petr Pánek ... other authors
Year: 2020, Molecules
journal article

Ekotoxikologické zhodnocení říčních sedimentů na vybraných lokalitách povodí řeky Odry
Antonín Vondrák, Hana Sezimová, Martin Mucha
Year: 2020, VTEI
journal article

Základy ekotoxikologie
Hana Sezimová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ecotoxicological evaluation of mining dump in the Ostrava region
Hana Sezimová
Year: 2019, Inzynieria Mineralna
journal article

Ecotoxicological evaluation of mining dump in the Ostrava region.
Hana Sezimová
Year: 2019
abstract in proceedings

Ekotoxikologické testy a jejich využití pro detekci kontaminace životního prostředí
Hana Sezimová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Genetika I
Hana Sezimová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Genetika II
Hana Sezimová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The Method for Detection the Presence of Heavy Metals in the Soil Environment by the Determination of Metallothioneins
Tereza STACHUROVÁ, Hana Sezimová
Year: 2019, Chemické listy
journal article

Ecotoxicity monitoring of pesticide contaminated sediments using earthworm Eisenia foetida
Hana Sezimová
Year: 2018
abstract in proceedings

Analýza a hodnocení vzorků barviv
Hana Sezimová
Year: 2017
research report

Nanostructured TiO2 and ZnO prepared by using pressurized hot water and their eco-toxicological evaluation
Ivana Troppová, Lenka Matějová, Hana Sezimová, Zdeněk Matěj, Pavlína Peikertová, Jaroslav Lang ... other authors
Year: 2017, J NANOPART RES
journal article

Stanovení metallothioneinů u Eisenia foetida po expozici těžkými kovy
Tereza Stachurová, Hana Sezimová
Year: 2017
abstract in proceedings

Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera
Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Petr Pečinka, Kateřina Malachová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Hana Sezimová, Petr Pečinka
Year: 2016, Journal of Biosciences and Medicines
journal article

ECo-toxicity of nanostructured ZnO, TiO2, Ce and Zr doped TiO2 developed for photocatalytic applications to Lemna minor and Sinapis alba
Ivana Troppová, Hana Sezimová, Stanislav Daniš, Pavlína Peikertová, Lenka Matějová
Year: 2016
abstract in proceedings

Ekotoxikologické hodnocení vybraných lokalit odvalu Jeremneko
Hana Sezimová
Year: 2016
research report

Isolation of bacterial and fungal BPA and TBBPA degraders from polluted soils
Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Petr Pečinka, Rong Ji ... other authors
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toxicity and mutagenicity of low-metallic automotive brake pad materials
Kateřina Malachová, Jana Kukutschová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Daniela Placha, Kristina Cabanova, Peter Filip ... other authors
Year: 2016, Ecotoxicology and Environmental Safety
journal article

Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms
Čeněk Novotný, Pavla Erbanová, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Lenka Malinová, Irena Prokopová, Jiří Brožek ... other authors
Year: 2015, INT BIODETER BIODEGR
journal article

Sledování dlouhodobého vývoje znečištění ovzduší v Ostravě
Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Hana KOTULOVÁ, Barbora Tarabová, Kateřina Malachová
Year: 2015
abstract in proceedings

Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms
Čeněk Novotný, Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Ashutosh Verma, Lenka Malinová, Irena Prokopová ... other authors
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biodegradation of aromatic-aliphatic copolyesters and polyesteramides by esterase activity-producing microorganisms
Čeněk Novotný, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Ashutosh Verma, Lenka Malinova, Irena Prokopova, Jiri Brozek ... other authors
Year: 2014
abstract in proceedings

Detection of genotoxicity and toxicity of wastewater treatment plant (WTP) effluents after pretreatment with ferrate (VI)
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Radovan Rozinek
Year: 2014
abstract in proceedings

Detection of genotoxicity and toxicity of wastewater treatment plant (WTP) effluents after pretreatment with ferrate (VI)
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Radovan Rozinek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dlouhodobý screening kontaminace ovzduší toxickými a genotoxickými látkami na území města Ostravy
Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Kateřina Malachová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF
specialist book chapter

Metodika stanovení genotoxických účinků látek obsažených v čistírenských kalech pomocí Amesova fluktuačního testu
Hana Sezimová, Ing. Ivana Truxová, Tomáš Sezima
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Metodiky pro skupinové stanovení fenolů
Ing. Ivana Truxová, Hana Sezimová, Tomáš Sezima, Mgr. David Chrastina
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Studium genotoxického a toxického potenciálu frikčních kompozitů pro brzdová obložení automobilů a produktů jejich otěru
Kateřina Malachová, Doc. Mgr. Jana Kukutchová, Ph.D., Zuzana Rybková, Hana Sezimová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Environmentální centrum PřF
specialist book chapter

Využití elektrochemických metod pro studium DNA-protein interakcí
Jiří Červeň, Petr Pečinka, Pavla Bažantová, Miroslav Fojta, Kateřina Malachová, Hana Sezimová ... other authors
Year: 2014
abstract in proceedings

Využití inhibice aktivity enzymu acetylcholinesterázy pro detekci zatížení říčních sedimentů
Hana Sezimová
Year: 2014
abstract in proceedings

Biodegradation and detoxification potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Year: 2013, WATER RES
journal article

Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Year: 2013
others

Evaluation of potential ecotoxicity effects of newly developed friction composite materials for automotive brake linings
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Jana Kukutschová, Vlastimil Matějka , Peter Filip ... other authors
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toxicity and genotoxicity of the air polluted with compounds produced by heavy industry
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis for raw material and energy potential of the waste in the Czech Republic
Robert Kořínek, Tomáš Sezima, Jan Racek, Hana Sezimová
Year: 2012, Inzynieria mineralna
journal article

Monitoring toxických látek v ovzduší Ostravska
Hana Sezimová, Blanka Krejčí, Ivana Truxová
Year: 2012, Ochrana ovzduší
journal article

Sledování změny akutní toxicity syntetického barviva Disperze Blue 3 v průběhu biodegradace
Monika Holešová, Hana Sezimová
Year: 2012
abstract in proceedings

Stanovení účinku odpadních vod na klíčivost semen a růst v počátečních stádiích vývoje rostliny Sinapis alba
Pavlína Jadamusová, Hana Sezimová
Year: 2012
abstract in proceedings

Study of bidegradation of sewage sludge using Vibrio fisheri test
Hana Sezimová, Tomáš Sezima, Ivana Truxová
Year: 2012, Inzynieria mineralna
journal article

Toxikologický a genotoxikologický screening kvality ovzduší v centru Ostravy
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Ivana Truxová, Blanka Krejčí
Year: 2012, -Acta Environmentalica Universitatis Comenianae
journal article

Toxikologický a genotoxikologický screening kvality ovzduší v centru Ostravy
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Ivana Truxová, Blanka Krejčí
Year: 2012, Acta Environmentalica Universitatis Comenianae
journal article

Application of tests of biological and genetic toxicity in the development of ecological-friendly materials
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jana Kukutschová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detekce toxických účinků syntetických barviv metodou stanovení inhibice růstu okřehku menšího (LEMNA MINOR L.)
Markéta Tvardková, Hana Sezimová
Year: 2011
abstract in proceedings

Determination of sewage sludge pollution
Ivana Truxová, David Chrastina, Tomáš Sezima, Hana Sezimová
Year: 2011
abstract in proceedings

Detoxification of synthetic dyes resulting from biodegradation by white-rot fungus Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Čeněk Novotný
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení čistírenského kalu testy toxicity
Hana Sezimová
Year: 2011
research reports and final reports of opposed grants

Chlorpyrifos v potenciálně rizikových útvarech půovrchových vod
Jiří Šajer, Hana Sezimová, Ivana Truxová
Year: 2011, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
journal article

Improvement of sewage sludge hazardous characteristics using physical, physicochemical and biodegradation methods
Hana Sezimová, Tomáš Sezima, Peter Fečko, Ivana Truxová, Eugen Sikora, Radmila Kučerová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková ... other authors
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Improvement of sewage soludge hazardous characteristics using physical, physicochemical and biodegradation methods
Hana Sezimová, Tomáš Sezima, Peter Fečko, Ivana Truxová, Eugen Sikora, Radmila Kučerová, Kateřina Malachová, Zuzana Rybková ... other authors
Year: 2011, CURR OPIN BIOTECH
journal article

Protektivní účinek extraktů VinOserae a Magnolia na poškození DNA
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Hana Sezimová
Year: 2011
abstract in proceedings

Protektivní účinek extraktů VinOserae a Magnolia na poškození DNA
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Hana Sezimová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Čeněk Novotný, Jiří Červeň, Markéta Tvardková, Zuzana Jaskoová, Pavel Hasal, Jaromir Pocedic ... other authors
Year: 2011, CURR OPIN BIOTECH
journal article

Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Čeněk Novotný, Jiří Červeň, Markéta Tvardková, Zuzana Jaskoová ... other authors
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv biodegradace a fyzikální předúpravy na akutní toxicitu čistírenských kalů
Hana Sezimová, Ivana Truxová, Tomáš Sezima
Year: 2011
abstract in proceedings

Vliv biodegradace a fyzikální předúpravy na akutní toxicitu čistírenských kalů
Hana Sezimová, Ivana Truxová, Tomáš Sezima
Year: 2011
abstract in proceedings

Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3
Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný, Lenka Jarábková, Martin Fluksa, Lucie Duongová, Roman Pořízka ... other authors
Year: 2010
abstract in proceedings

Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3
Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný, Lenka Jarábková, Martin Fluksa, Lucie Duongová, Roman Pořízka ... other authors
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Frikční materiály jako zdroj znečištění ovzduší
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Jana Kukutschová, P. Filip ... other authors
Year: 2010
abstract in proceedings

Hodnocení potenciálního rizika výskytu účinné látky chlorpyrifos ve vodních útvarech povodí Odry
Jiří Šajer, Hana Sezimová, Ivana Truxová
Year: 2010
abstract in proceedings

Hodnocení znečištění ovzduší na dopravních stanicích ČHMÚ v ČR
Vladimíra Volná, Blanka Krejčí, Hana Sezimová
Year: 2010
abstract in proceedings

Organophosphorus Pesticide Residues in Sediments and Soils in the Czech Republic
Hana Sezimová, Jiří Šajer, Ivana Truxová, Barbora Podhorná
Year: 2010
abstract in proceedings

Presence of modern pesticides in surface waters in the Odra River basin
Jiří Šajer, Hana Sezimová
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

The evaluation of air pollution at the CHMU traffic stations in the Czech Republic
Blanka Krejčí, Vladimíra Volná, Hana Sezimová
Year: 2010
abstract in proceedings

Toxikologická rizika čistírenských kalů z průmyslových aglomerací
Hana Sezimová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toxikologická rizika čistírenských kalů z průmyslových aglomerací
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Tomáš Sezima, Ivana Truxová, Jana Vašíčková, Zuzana Rybková ... other authors
Year: 2010
abstract in proceedings

Toxikologické hodnocení kalů z kombinované čistírny odpadních vod
Hana Sezimová, Tomáš Sezima, Ivana Truxová
Year: 2010
abstract in proceedings

Vliv antropogenní činnosti na úroveň ekotoxicity znečištění půd
Hana Sezimová
Year: 2010
research reports and final reports of opposed grants

Applicability of bioassays in assessment of sewage sludge toxicity
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jana Vašíčková, Tomáš Sezima
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Applicability of bioassays in assessment of sewage sludge toxicity
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, J. Vašíčková, Tomáš Sezima
Year: 2009
abstract in proceedings

Application of plant and earthworm bioassay to evaluate of toxicity effects of municipal sewage sludge
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Tomáš Sezima
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Application of plant and earthworm bioassay to evaluate of toxicity effects of municipal sewage sludge
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Zuzana Pavlíčková, Tomáš Sezima
Year: 2009, TOXICOL LETT
journal article

Čistírenské kaly jako dále využitelné materiály
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jana Vašíčková, Tomáš Sezima
Year: 2009,
journal article

Mutagenita otěrových částic brzdových materiálů
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Jana Kukutschová, Hana Sezimová
Year: 2009
abstract in proceedings

Toxic effects of pesticides contaminated soil on acetylcholinesterase activity in the earthworm Eisenia foetida
Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Barbora Podhorná
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Utilization of contact toxicity tests in the assessment of municipal sewage sludge
Hana Sezimová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Amesova miniaturizovaného fluktuačního testu pro detekci mutagenů
Hana Sezimová
Year: 2009, -
journal article

Bacterial microbiotests of genotoxicity
Hana Sezimová
Year: 2008, VŠB-TU Ostrava
specialist book chapter

Experience in utilization of minitests in evaluation of genotoxicity in wastewaters
Hana Sezimová
Year: 2008
abstract in proceedings

The genotoxicity effects of wastewater in the Ostrava region
Hana Sezimová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení genotoxických účinků kontaminant životního prostředí
Hana Sezimová
Year: 2006, VŠB-TU Ostrava
specialist book

Genotoxické účinky odpadních vod
Hana Sezimová
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

The ECO-LINE for the production of quick compost, biopellets (organic fertiliser or biofuel) - new alternative methods of waste treatment
Václav Holuša, Tomáš Sezima, Hana Sezimová
Year: 2004
abstract in proceedings

Utilisation of miniaturized biotests for assessment of genotoxic effects of surface and waste waters
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Year: 2004
abstract in proceedings

Kometová zkouška
Hana Sezimová
Year: 2003, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

Nová sada detekčních kmenů v Amesově miniaturizovaném fluktuačním testu.
Hana Sezimová
Year: 2002, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

Detekce genotoxicity pomocí Mutatoxu.
Hana Sezimová
Year: 2001, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

Hydrobiological biomonitoring in the Odra river basin
Hana Sezimová, Přemysl Soldán, Tomáš Luzar, Bohumír Lojkásek
Year: 2001
abstract in proceedings

Method for the evaluation of genotoxicity of surface and waste water pollution to aquatic organisms
Hana Sezimová, Přemysl Soldan
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití mikrobiotestů pro stanovení genotoxických účinků
Hana Sezimová
Year: 2001
abstract in proceedings

Využití mikrotestů pro stanovení genotoxicity
Hana Sezimová
Year: 2001
abstract in proceedings

Assessment of genotoxic effects of surface waters.
Hana Sezimová
Year: 2000, Vodní hospodářství, VTEI
journal article

Hodnocení genotoxických účinků povrchových vod
Hana Sezimová
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Hydrobiologické sledování a hodnocení v povodí řeky Odry
Hana Sezimová, Přemysl Soldán, Tomáš Luzar, Bohumír Lojkásek
Year: 2000
abstract in proceedings

Hydroekotoxikologické metody
Hana Sezimová
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Ověřování metody stanovení genotoxicity znečištění povrchových vod
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Year: 2000, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

Stanovení genotoxicity povrchových vod ( individuální příprava).
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Year: 2000, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

Hodnocení genotoxických účinků pomocí mikrobiotestů
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Year: 1999
abstract in proceedings

Hodnocení genotoxických účinků znečištění povrchových vod
Hana Sezimová
Year: 1999
abstract in proceedings

Sledování genotoxických účinků znečištění vod
Hana Sezimová
Year: 1999,
journal article

Microbiotests for the evaluation of genotoxicity of surface water pollution to aquatic organisms
Hana Sezimová
Year: 1998
abstract in proceedings

Příprava rybí S9 frakce pro stanovení genotoxicity
Hana Sezimová
Year: 1998, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
journal article

Využití mikrobiotestů k hodnocení genotoxických účinků znečištění na vodní organismy
Hana Sezimová
Year: 1998
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Kocincová KláraThe sludge from municipal wastewater treatment plants and the possibility of their safe use in agricultureMaster's thesis 2022 
Trojáková NatálieEcotoxicological assessment of the impact of the use of antibiotics on the environmentMaster's thesis 2022 
Vlčková NikolThe occurence of bartonellosis in a child and adult population during 2018-2021Master's thesis 2022 
Chřibková KarolínaThe determination of hazard to nanomaterial genotoxicity on earthworms Eisenia foetida using comet assayMaster's thesis 2021 
Habrnálová KarinEnvironmental risk assessment of nanomaterials using a battery of ecotoxicological testsMaster's thesis 2021 
Kolářová HanaThe comprehensive ecotoxicological evaluation of selected brownfields in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2021 
Havranková EvaToxic and genotoxic effects of food dyes evaluated by Allium cepa testMaster's thesis 2020 
Skórová NikolDetermination of metallothionein in earthworms Eisenia foetida after exposure to metal nanocompoundsMaster's thesis 2020 
Vondrák AntonínEcotoxicological evaluation of river sediments in selected localities of the Odra river basinMaster's thesis 2020 
Konečný JakubComet assay and its application for genotoxicology assessment of soil contaminantsMaster's thesis 2019 
Kuchařová TerezaInhibition of acetylcholinesterase activity in earthworm Eisenia foetida after exposure to organophosphates and carbamatesMaster's thesis 2019 
Urban FilipBrownfields and old ecological burdens of the Ostrava region from perspective of environmental stressMaster's thesis 2019 
Gacíková VeronikaEvaluation of the state of agricultural soil by use of ecotoxicological biotestsMaster's thesis 2018 
Gajdová TerezaBacterial tests of acute toxicity and their use for the monitoring of veterinary drugs in the environmentMaster's thesis 2018 
Kundrátová KristýnaMonitoring changes in acute toxicity during biodegradation of synthetic dyes in a rotary reactorMaster's thesis 2018 
Liberda JanIndoor multispecies microcosm as a new method of the ecotoxicity determination in the soil environmentMaster's thesis 2018 
Petříková MarcelaBattery of soil ecotoxicological tests and their use for evaluation of toxic effects of wasteMaster's thesis 2018 
Novotná LucieMonitoring the acute toxicity of contaminated soil samples using luminescent bacteria Vibrio fischeriMaster's thesis 2017 
Panáčová EvaThe assessment of toxic effects of nanoparticles by the acute-toxicity test with green algae Desmodesmus subspicatusMaster's thesis 2017 
Stachurová TerezaThe Use of Determination of Metallothioneins for Assessing Contamination of Soil Samples with Metal CompoundsMaster's thesis 2017 
Urbánková TerezaThe use of model organism Eisenia foetida to evaluation soil contamination substances that inhibit acetylcholinesterase activityMaster's thesis 2017 
Demjanovič JanDetermination of acetylcholinesterase activity in the earthworm Eisenia foetida after exposure to rock wasteMaster's thesis 2016 
Demjanovičová KláraThe use of biochemical markers for assessing contamination of soil ecosystemMaster's thesis 2016 
Matyášová KateřinaUse of contact tests to monitor the toxic effects of pesticidesMaster's thesis 2016 
Krmelová HanaAnalysis of the toxic impact of mining on the environmentMaster's thesis 2015 
Maniurová JanaContact tests at bioindication environmental contaminationMaster's thesis 2015 
Tognerová ZuzanaThe evaluation of the genotoxic potential of wastewater and surface waterMaster's thesis 2015 
Mikušová PetraBacterial toxicity tests and their usage for evaluation ecological burdensMaster's thesis 2014 
Podhorná BarboraBiomarkers and their utilization for the evaluation of environmental toxic loadMaster's thesis 2014 
Šimíčková MonikaDetection of the toxic effects of substances derived from petrol stationsMaster's thesis 2014 
Šimková MartinaMonitoring the effectiveness of biodegradation of plastics by testing the toxicity on Desmodesmus subspicatusMaster's thesis 2014 
Felgenträgerová Ivana Detection of the toxicity of synthetic dyes using the test by Lemna minor and Vibrio fischeriMaster's thesis 2013 
Holešová MonikaBiological tests and their usefulness in detecting toxicity of synthetic dyesMaster's thesis 2013 
Hradská PavlínaThe Use of Contact Test with Enchytraeidae for Assessment of Soil PollutionMaster's thesis 2013 
Kandová KateřinaEffects of toxic substances on reproduction and mortality of the Collembola Folsomia candidaMaster's thesis 2013 
Urbancová MonikaToxicity effects observation of chemical substances by bacterial phylum Rhizobium meliloti Master's thesis 2013 
Vašutová LucieChemicals used in the textile industry and their toxic effects on living organismsMaster's thesis 2013 
Činčurová PetraSubstances and preparations used in agriculture with the influence to inhibition of the enzyme acetylcholinesteraseMaster's thesis 2012 
Jadamusová PavlínaDetermination of the effects of wastewater on seed germination and growth in the early stages of development of plants Sinapis albaMaster's thesis 2012 
Jaskóová ZuzanaTHE USE OF XAD RESINS TO SURFACE WATER GENOTOXICITY DETECTION BY THE AMES FLUCTUATION ASSAYMaster's thesis 2012 
Široká JanaEvaluation of inhibition of acetylcholinesterase enzyme in the earthworm Eisenia foetida after exposure to pesticidesMaster's thesis 2012 
Tvardková MarkétaDetection of the toxic effects of synthetic dyes by determining the inhibition of growth of Lemna minorMaster's thesis 2012 
Duongová LucieOptimization of Phytotoxkit mikrobiotest performanceMaster's thesis 2011 
Fluksa MartinEvaluation of toxicity materials by using tests on producersMaster's thesis 2011 
Jarábková LenkaBiological evaluation of toxicity of environmental contaminantsMaster's thesis 2011 
Volfová MartinaEvaluation of toxicity of air samples by bioluminescence testMaster's thesis 2011 
Markuš JanEvaluation of the use test with Vibrio fischeri for real samples of the contaminated environmentMaster's thesis 2010 
Stipperová JanaAssessment of genotoxic effects of surface water pollutionMaster's thesis 2009 
Valasová AnetaThe genotoxicity detection in sewage water of particular companiesMaster's thesis 2009 
Salajková GabrielaUse of bacterial strain Vibrio fischeri for evaluation of toxic effect of selected pesticidesBachelor's thesis  
Heczková MarkétaEvaluating acute toxicity of sediments from the Pocheň water reservoir using tests for Eisenia foetida and Lactuca sativaBachelor's thesis 2022 
Illíková VeronikaUse of the bacterial strain Vibrio fischeri for evaluation of toxic effects of bisphenol ABachelor's thesis 2022 
Luzarová TerezaPesticides and their effect on non-target organismsBachelor's thesis 2022 
Misiarzová VendulaEvaluation of the impact of selected components of cosmetics on the environment using freshwater algae Desmodesmus subspicatusBachelor's thesis 2022 
Rojovská NikolaEffects of pesticides on ecosystems and non - target organismsBachelor's thesis 2022 
Nezgodová Nikola The evaluation of acute toxicity of chemical wastewater using the Desmodesmus subspicatus testBachelor's thesis 2021 
Nováková MartinaThe Comet assay and its use to detect genotoxic effects of pesticides on soil organismsBachelor's thesis 2021 
Lebdušková AnnaEvaluation of selected components of cosmetic products using luminescent bacteria Vibrio fischeriBachelor's thesis 2020 
Rášová KláraEvaluation of food dyes using the acute toxicity test on Vibrio fischeriBachelor's thesis 2020 
Vlčková NikolOptimization of metallothionein determination methodology in Eisenia foetida earthwormBachelor's thesis 2020 
Garbová NikolaUtilization of bacterial strain Pseudomonas putida for the detection of toxic effects of mine watersBachelor's thesis 2019 
Habrnálová KarinVeterinary pharmaceuticals and their influence on the environment.Bachelor's thesis 2019 
Klepáčová JanaFood additives and their environmental impactBachelor's thesis 2019 
Lebedová DominikaEnvironmental risk assesment of pool chemistryBachelor's thesis 2019 
Slychko KristynaDetection of toxic affection of cosmetic products on the enviroment Bachelor's thesis 2019 
Trojáková NatálieContamination of surface waters by antibiotics and their impact on non-target organismsBachelor's thesis 2019 
Breksová NikolaAnalysis of the impact of selected cosmetic additives on the environment.Bachelor's thesis 2018 
Chřibková KarolínaIonic liquids and their toxicological evaluation using luminescent bacteria Vibrio fischeriBachelor's thesis 2018 
Havranková EvaThe use of bacterial strain Rhizobium meliloti to evaluate dust particles from roadsBachelor's thesis 2018 
Skórová NikolBiomarkers and their use for environmental contamination assessmentBachelor's thesis 2018 
Belavá VeronikaAssesment of ekotoxicity of pure substances and complex pollutant mixtures in the environmentBachelor's thesis 2017 
Konečný JakubProblematics of contamination of soil by heavy metals and their effects on living organismsBachelor's thesis 2017 
Ritzová ZuzanaEffect of syhthetic polymers on the environment Bachelor's thesis 2017 
Urban FilipRisk analysis of thermally active waste heaps on the environmentBachelor's thesis 2017 
Wiležinská PetraDetection of the negative impact of transport on the environmentBachelor's thesis 2017 
Gacíková VeronikaContact tests of toxicity at detection of contaminated soilBachelor's thesis 2016 
Gajdová TerezaVerification of the usability of colorimetric test for the evaluation of acute toxicity of industrial waste waterBachelor's thesis 2016 
Kuchařová TerezaDetection of toxic effects of chemical substances by the bacterial strain Rhizobium melilotiBachelor's thesis 2016 
Liberda JanMine tailings and their potential risks to the environmentBachelor's thesis 2016 
Petříková MarcelaFoundry waste and it's impact on the environmentBachelor's thesis 2016 
Bartoníková DenisaDetection of toxic effects of substances using in forestryBachelor's thesis 2015 
Kundrátová KristýnaDrug and their negative impact on non-target organismsBachelor's thesis 2015 
Novotná LucieToxicology screening of air quality in OstravaBachelor's thesis 2015 
Panáčová EvaThe assessment of acute toxicity of detergents and surfactants to green algae Desmodesmus subspicatusBachelor's thesis 2015 
Planičková BarboraEvaluation of acute toxicity of wastewater by growth inhibition test on freshwater green algaeBachelor's thesis 2015 
Stachurová TerezaAcute Toxicity of  Drugs Residues Occurring in the EnvironmentBachelor's thesis 2015 
Turčáková PetraDetermining the inhibition of Lemna minor for detection of toxic components in wastewaterBachelor's thesis 2015 
Urbánková TerezaMonitoring risks associated with quarrying of mineralsBachelor's thesis 2015 
Vojkovská AndreaAgronomy use of chemicals and their toxic effects on soil organisms Bachelor's thesis 2015 
Demjanovič JanEcotoxicological evaluation of samples contaminated with heavy metalsBachelor's thesis 2014 
Demjanovičová KláraThe study of the toxic effects of pharmaceuticals on earthworm Eisenia foetidaBachelor's thesis 2014 
Labajová JanaResponse of aquatic organisms on wastewater of selected treatment plantsBachelor's thesis 2014 
Pudichová MarcelaThe problem of food contamination by toxic substancesBachelor's thesis 2014 
Ritzová ZuzanaEvaluation of the toxic effects of heavy metalsBachelor's thesis 2014 
Sivek JanMethods of desulphurisation of coal powerstations in Czech republicBachelor's thesis 2014 
Maniurová JanaMercury in food: analysis of fish product on the Czech marketBachelor's thesis 2013 
Tognerová ZuzanaPharmaceutical production and its impact on the environmentBachelor's thesis 2013 
Paszková LenkaThe influence of industry air pollution on human healthBachelor's thesis 2012 
Šimíčková MonikaEvaluation of acute toxicity of heavy metals by testing on algae Desmodesmus subspicatusBachelor's thesis 2012 
Šimková MartinaVerification of usability testing growth inhibition of freshwater green algae to assess the acute toxicity of sewage sludgesBachelor's thesis 2012 
Felgenträgerová IvanaToxicity evaluation of sewage sludge by bioluminescence assayBachelor's thesis 2011 
Holešová MonikaVerification of applicability of Collembola (Folsomia candida) for evaluation the toxicity of wastewaterBachelor's thesis 2011 
Hradská PavlínaEstablishment of Breeding and Method of Contact Toxicity Test on Enchytraeus crypticus.Bachelor's thesis 2011 
Kandová KateřinaMONITORING INHIBITION OF REPRODUCTION OF SPRINGTAILS FOLSOMIA CANDIDA AFTER EXPOSURE PESTICIDESBachelor's thesis 2011 
Mikušová PetraThe use of bacterial strain Rhizobium meliloti to evaluate the toxicity of environmental contaminantsBachelor's thesis 2011 
Urbancová MonikaUse of bacterial colorimetric test for an evaluation of surface waters acute toxicityBachelor's thesis 2011 
Vašutová LucieUse of bacterial strain Vibrio fischeri for the assessment chemicals toxicityBachelor's thesis 2011 
Činčurová PetraTHE IMPLEMENTATION OF ACUTE TOXICITY TEST ON DAPHNIA MAGNABachelor's thesis 2010 
Figurová LenkaThe utilization of the bacterial tribe Vibrio fischeri for detection toxic substancesBachelor's thesis 2010 
Jadamusová PavlínaMonitoring of the change of acute toxicity of sewage sludge samples on Sinapis alba seeds in dependence on timeBachelor's thesis 2010 
Jaskóová ZuzanaGENOTOXICITY ASSESSMENT OF CONTAMINATED SURFACE WATER SAMPLES BY THE AMES FLUCTUATION ASSAYBachelor's thesis 2010 
Kaňoková KateřinaEVALUATION OF CHEMICAL SUBSTANCE TOXICITY USING THE BACTERIA COLORIMETRIC TESTBachelor's thesis 2010 
Kaspřák DavidUsing of green freswater algae Desmodesmus subspicatus for the evaluation of acute toxicityBachelor's thesis 2010 
Krybusová LucieUtilization of the Ames fluctuation testBachelor's thesis 2010 
Podhorná BarboraEffects of chemicals used in agriculture to inhibit the enzyme acetylcholinesteraseBachelor's thesis 2010 
Šigut MartinDetection of toxic effects of chemical substances by growth inhibition test on freshwater green algaeBachelor's thesis 2010 
Urbančík MilanThe issue of sewage sludge in terms of risk to the environmentBachelor's thesis 2010 
Duongová LucieThe use of sprouted seeds of plants to assess the toxic effects of environmental contaminantBachelor's thesis 2009 
Uhrová HanaAPPLICATION OF BACTERIA STRAIN, RHIZOBIUM MELILOTI, FOR EVALUATION OF TOXIC ELEMENTS Bachelor's thesis 2009 
Volfová MartinaSurface water contamination by toxic substances and its biological evaluationBachelor's thesis 2009 
Markuš JanUtilization of basic toxicity tests for evaluation of qualities of surface watersBachelor's thesis 2008 


Mechanisms of resistance to insecticides in oilseed rape pest populations, their baseline susceptibilities to newly registered insecticides and impact of insecticide applications on development of larvae of the insect pests and on the natural enemies
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2025
ProviderKatedra biologie a ekologie, Program ZEMĚ
Statesolved
Inovace výuky cvičení Toxikologie a genotoxikologie
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Studium faktorů ovlivňujících průběh biodegradačních procesů syntetických barviv
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
pokračování - smlouva o dílo
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period10/2011 - 11/2011
ProviderPodporovaná z veřejných prostředků ČR
Statefinished
Identification of Anthropogenic Pressures at the Czech Part of the International Odra River Basin
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2010
ProviderMinisterstvo životního prostředí
Statefinished
Inovace praktika Základů ekotoxikologie
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period6/2009 - 11/2010
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
rss
social hub