Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Project Id00736/2023/RRC
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Statesolved
AnotationCílem navrhovaného projektu je podpora 3 talentovaných studentů prezenční formy doktorského studia na FSS OU a jejich vědeckovýzkumné činnosti, zejména ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře. Dalším cílem je udržení těchto studentů v daném oboru a podpoření jejich budoucí pracovní kariéry na území Moravskoslezského kraje. Této podpory bude dosaženo prostřednictvím příspěvků ke studiu. Během řešení projektu je předpokládáno výrazné zapojení daných talentovaných studentů do výzkumných i jiných aktivit katedry a fakulty.