Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Národní ústav pro neurologický výzkum
Main solverMUDr. Petra Bártová, Ph.D.
Period7/2022 - 12/2025
ProviderDěkanát LF, MŠMT
Statesolved
The Big History and its Philosophical Potential
Main solverMgr. David Černín, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Unraveling the relationship between ambrosia gall midges and their symbionts: neglected model of fungus farming evolution
Main solverdoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Organellar translation as an evolutionary playground
Main solverprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Pushing the frontiers of plastid biology research by studying secondarily non-photosynthetic protists
Main solverprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Sleep disturbances in hospitalized patients as a risk factor for delirium
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period5/2022 - 12/2025
ProviderMinisterstvo zdravotnictví
Statesolved
Telomere biology of trypanosomatids: contrasting features point to diverse strategies
Main solverprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní grantový projekt GA AV
Statesolved
The modernisation of commercial education in Cisleithania 1848-1918: patterns, trends, processes
Main solverMgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Deciphering the largest rock spread on Earth: why in arid Patagonia?
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Mechanisms of resistance to insecticides in oilseed rape pest populations, their baseline susceptibilities to newly registered insecticides and impact of insecticide applications on development of larvae of the insect pests and on the natural enemies
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2025
ProviderKatedra biologie a ekologie, Program ZEMĚ
Statesolved
Influence of carotid atherosclerotic plaque metabolome on the embolization potential
Main solverprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Period5/2022 - 12/2025
ProviderAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Statesolved
Identification and characterization of structural entities associated with different lipid phases of plant thylakoid membranes
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2009 - 12/2025
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
From the Obelisk to Moderation. Brno Architecture of the Nineteenth Century
Main solverprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Structural embedding of knowledge by experience in higher education through processes of co-creation
Main solverMgr. Jakub Černý
Period9/2022 - 8/2025
ProviderFakulta sociálních studií, Erasmus+
Statesolved
Podpora a financování příchozího excelentního vědce na OU
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period9/2022 - 8/2025
ProviderDěkanát PřF, Katedra chemie, Statutární město Ostrava
Statesolved
Biochemie trypanosomatid: pohled ze strany přehlížených druhů
Main solverprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Period7/2022 - 6/2025
ProviderINTER-ACTION
Statesolved
Intervention in the development of FL reading comprehension skill
Main solverMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Period9/2022 - 6/2025
ProviderErasmus+
Statesolved
Monolitické, hierarchicky porézní MOF-uhlíkaté kompozity pro environmentální aplikace
Main solverMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Period7/2022 - 6/2025
ProviderINTER-ACTION
Statesolved
Prevention of Geo-Threats to Azerbaijan's Energy Independence
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period5/2022 - 4/2025
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statesolved

123456