Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Research of Excellence on Digital Technologies and Wellbeing
Project IdCZ.02.01.01/00/22_008/0004583
Main solverdoc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
Period1/2024 - 6/2028
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Děkanát PdF, OP JAK (Jan Amos Komenský)
Statesolved
AnotationVýzkum cílí na digitální technologie na podporu wellbeingu. Interdisciplinární, internacionalizovaný tým bude s pomocí robustních studií vyvíjet nástroje pro: (1) získávání komplexních dat o wellbeingu a optimalizace jejich využití; (2) digitální, na jedince zaměřené intervence dynamicky se přizpůsobující kontextu; (3) aplikovatelnost výstupů v oblasti eHealth, vládních a nevládních organizací v podobě empiricky ověřených metodik, rozhraní pro sběr dat, aplikací, algoritmů a výpočetních modelů.