Courses

Course title:Master thesis seminar 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Literature and Literary Criticism
Course code:KCL / 8SDP1
Credits:5
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 13 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. (G); Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.; prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.; prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.; doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.; Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.; Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Seminář vyučuje zvlášť každý vedoucí závěrečných prací, a to prostřednictvím průběžných individuálních konzultací se studenty.