Courses

Course title:Seminar on the project
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1SEPR
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA (G); doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA; Mgr. Alina Cogiel, Ph.D.; Ing. Mgr. Karel Hlaváček, Ph.D.; Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.; Beatrice-Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D.; Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D.; PhDr. Marek Schneider, Ph.D.; PhDr. Roman Vido, Ph.D.; Mgr. BcA. Miroslav Vlček, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem semináře je úspěšné zpracování a dokončení závěrečného projektu dle zadání specifikovaného s pomocí mentora z praxe a akademického vedoucího práce. Studující budou na úvod semináře seznámeni se všemi důležitými informacemi týkajícími se přípravy a odevzdání závěrečného projektu, přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce a jejím průběhu. Studující se pravidelně individuálně setkávají se svým terénním mentorem v organizaci a současně informuje a konzultuje s akademickým vedoucím podobu projektu.