Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Lucie Dokoupilová

Lucie Dokoupilová

Academic degree, name, surname:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Room, floor, building: G 509, Building G
D 710, Building D
Position:Project Manager
Research interests and teaching:social sciences didactics
Department (Faculty): Faculty Offices
Department of Sociology (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1805
+420 553 46 1354
E-mail:No record found.Communication and language skills pay off, but not everybody needs them
Lucie Dokoupilová, Jiří Balcar
Year: 2021, International Journal of the Sociology of Language
journal article

Digitální kompetence učitelů středních škol v karanténě
Lucie Dokoupilová, Alina Cogiel, Jan Beseda, Lukáš Macenauer
Year: 2020, Paido
specialist book chapter

ERASMUS + University of Debrecen, Faculty of Humanities Department of Sociology and Social Policy
Lucie Dokoupilová
Year: 2019
work experience abroad

FACTORS OF WORK MOTIVATION AND COEXISTENCE OF GENERATIONS AT THE WORKPLACE
Lucie Dokoupilová, Martin Fero
Year: 2019, RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
journal article

POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE
Lucie Dokoupilová
Year: 2018
abstract in proceedings

VYSOKOŠKOLSKÁ DIDAKTIKA 'VĚC' POTŘEBNÁ
Lucie Dokoupilová
Year: 2018
abstract in proceedings

Elektronické studentské portfolio jako podpůrný prostředek rozvoje kariéry
Lucie Dokoupilová
Year: 2016
abstract in proceedings

Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
research report

Possibilities of creating career system in university
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
abstract in proceedings

Communication and language skills pay off, but not everybody needs them
Lucie Dokoupilová, Jiří Balcar
Year: 2021, International Journal of the Sociology of Language
journal article

Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... other authors
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book

Digitální kompetence učitelů středních škol v karanténě
Lucie Dokoupilová, Alina Cogiel, Jan Beseda, Lukáš Macenauer
Year: 2020, Paido
specialist book chapter

Digitální kompetence učitelů středních škol v karanténě
Alina Cogiel, Lucie Dokoupilová, Jan Beseda, Lukáš Macenauer
Year: 2020, PAIDO
specialist book chapter

ERASMUS + University of Debrecen, Faculty of Humanities Department of Sociology and Social Policy
Lucie Dokoupilová
Year: 2019
work experience abroad

FACTORS OF WORK MOTIVATION AND COEXISTENCE OF GENERATIONS AT THE WORKPLACE
Lucie Dokoupilová, Martin Fero
Year: 2019, RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
journal article

POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE
Lucie Dokoupilová
Year: 2018
abstract in proceedings

VYSOKOŠKOLSKÁ DIDAKTIKA 'VĚC' POTŘEBNÁ
Lucie Dokoupilová
Year: 2018
abstract in proceedings

Elektronické studentské portfolio jako podpůrný prostředek rozvoje kariéry
Lucie Dokoupilová
Year: 2016
abstract in proceedings

Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
research report

Možnosti tvorby kariérního řádu na vysoké škole
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
abstract in proceedings

Possibilities of creating career system in university
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
abstract in proceedings

Metodika výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe- náměty pro začínající učitele
Ivana Gejgušová, Martin Tomášek, Lucie Dokoupilová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Inovace praktické části studijních programů zaměřených na učitelství a zavedení nového systému vyhodnocování kvality pregraduálních praxí
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Inovace praktické části studijních programů zaměřených na učitelství a zavedení nového systému vyhodnocování kvality pregraduálních praxí
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pedagogická praxe v hledáčku "kvalitativních" faktorů
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora praxí studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci nabízených poradenských služeb
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Podpora spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci nabízených poradenských služeb
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SYNERGIE - Podpora praxí studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Hodnoty a integrita výtvarného vzdělání na 1. a 2. stupni základního vzdělávání
Danuše Sztablová, Lucie Dokoupilová
Year: 2008
abstract in proceedings

Nová role učitele - Pedagogická praxe v kontextu pregraduální učitelské přípravy
Lucie Dokoupilová
Year: 2008
abstract in proceedings

Nová role učitele - učitel v nových rolích
Lucie Dokoupilová
Year: 2008, ACTA HUMANICA
journal article

Nová role učitele-budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji
Lucie Dokoupilová, Lucie Dokoupilová
Year: 2008
editorial work

Nová role učitele-budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji
Lucie Dokoupilová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Nová role učitele-praktická část pregraduálního studia
Lucie Dokoupilová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Nová role učitele-pregraduální příprava učitelů a pedagogických pracovníků
Lucie Dokoupilová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Praktická pedagogická fakulta
Lucie Dokoupilová
Year: 2008
abstract in proceedings

Rozhodování v krizi
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Rozvoj manažerských kompetencí
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Teorie hry v učitelské praxi
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Year: 2008
published expert opinions, reviews

The Czech System of Education in Transition
Lucie Dokoupilová
Year: 2008, Academy of Business in Dabrowa Górnicza
specialist book chapter

Týmová spolupráce
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Year: 2008
published expert opinions, reviews

A Different Perspecive on use of IC Technologies in Education
Lucie Dokoupilová
Year: 2007
abstract in proceedings

Nová role učitele-posilování kompetencí
Lucie Dokoupilová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Practical Training of students of Teaching at the higher level of elementary schools and its reflection
Lucie Dokoupilová
Year: 2007
abstract in proceedings

Základy evropských studií pro pedagogy
Lucie Dokoupilová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika českého jazyka pro základní školy a Trénink v českém jazyce pro základní školy
Lucie Dokoupilová, Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Diana Svobodová, Olga Kubeczková, Eva Höflerová, Kamila Sekerová ... other authors
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Jak psát projekty česky a srozumitelně
Lucie Dokoupilová, Jana Svobodová, Kamila Sekerová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Metodologické základy vzdělávání dospělých
Lucie Dokoupilová, Iva Červenková, Jan Šubert
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Practical Training of students of Teaching at the higher level of elementary schools and its reflection
Lucie Dokoupilová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky studentů stud. programu Učitelství VVP pro II. st. ZŠ a VVP pro SŠ Ostravské univerzity v Ostravě na závěrečných souvislých praxích 2000 - 2005 jako vstupní informační zdroj pro tvorbu nové podoby hodnocení pedagogického výkonu stud
Lucie Dokoupilová
Year: 2006
abstract in proceedings

Kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Lucie Dokoupilová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nejčastější chyby v projevech žáků II. stupně ZŠ
Lucie Dokoupilová
Year: 2005
abstract in proceedings

American studies selected chapters from american life
Lucie Dokoupilová, Andrea Holešová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Didaktika češtiny pro učitele primární školy
Lucie Dokoupilová, Eva Höflerová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Harry Potter - hrdina našich dětí
Lucie Dokoupilová
Year: 2004
abstract in proceedings

Integrace jedinců se specifickými potřebami
Lucie Dokoupilová, Eva Zezulková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Problematika integrace osob se specifickými potřebami I.
Lucie Dokoupilová, Eva Zezulková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Problematika integrace osob se specifickými potřebami II.
Lucie Dokoupilová, Eva Zezulková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Problematika provázanosti didaktické a praktické složky pregraduální přípravy studentů učitelství českého jazyka a literatury (Inovace obsahové koncepce oborových didaktik a praxe)
Lucie Dokoupilová
Year: 2004
abstract in proceedings

Příprava a realizace programů celoživotního vzdělávání v souladu s potřebami regionu-Průvodce autodidakce pod názvem Současný český jazyk, jazyková kultura a komunikace nově
Lucie Dokoupilová, Jana Svobodová, Eva Höflerová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Reflexe praktické přípravy studentů oboru učitelství pro I. stupeň ZŠ - Hospitačně-asistentská praxe
Lucie Dokoupilová
Year: 2004
abstract in proceedings

Religious Texts in Czech Reading Books and Textbooks
Lucie Dokoupilová
Year: 2004
abstract in proceedings

Učebnice ve školní praxi
Lucie Dokoupilová
Year: 2004
abstract in proceedings

Alternativní přístup k výuce mateřského jazyka
Lucie Dokoupilová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efektní a efektivní vyučovací hodina českého jazyka
Lucie Dokoupilová
Year: 2003
abstract in proceedings

Náboženské texty v čítankách a učebnicích ČJ
Lucie Dokoupilová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oponentní posudek pro závěreční oponentní řízení projektu č. 1527/2002 FRVŠ
Lucie Dokoupilová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Statut fakultní školy v současném pojetí praktické přípravy učitelů na Ostravské univerzitě
Lucie Dokoupilová
Year: 2003
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury II.
Lucie Dokoupilová, Jaroslava Loudová, Blanka Pravdová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury III.
Lucie Dokoupilová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Aplikace zkušeností z pedagogických praxí v přípravě učitelů
Lucie Dokoupilová, Milena Frydrychová, Ivana Gejgušová
Year: 2002
abstract in proceedings

Kapitoly z didaktiky přírodovědy
Lucie Dokoupilová, Jiří Kupka
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Projektování pedagogických inovací ve škole
Lucie Dokoupilová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Téma holocaustu v literární výchově a slohu
Lucie Dokoupilová
Year: 2002
abstract in proceedings

Úloha praktické přípravy studentů v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Lucie Dokoupilová
Year: 2002
abstract in proceedings

Výuka angličtiny u dětí s dyslexií
Lucie Dokoupilová, Marta Šigutová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Čeština po síti - projekt IGS 2001
Lucie Dokoupilová, Pavlína Kuldanová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Electronic student portfolio as a supporting tool for personal development
Lucie Dokoupilová
Year:
abstract in proceedings

Vysokoškolská didaktika ?věc? potřebná
Lucie Dokoupilová
Year:
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Šinal MarekImpact and action of a trainer on the development of young athletes in sports training and the relation to ice hockeyMaster's thesis 2018 
Tichá KarolinaVýuka národních jazyků ve vztahu k přípravě budoucích učitelů základních a středních škol - porovnání výuky českého a švédského jazyka.Master's thesis 2006 
Francáková NikolaAttitudes of secondary school students towards higher education with a focus on secondary vocational school studentsBachelor's thesis 2022 
Hluchníková DenisaMotivating employees to lifelong learningBachelor's thesis 2022 
Kalinová BarboraGender Behind the Curtain - Perception of Gender Inequalities on the Czech Theatre SceneBachelor's thesis 2022 
Fořtlová SandraAttitude of high school students to university education studiesBachelor's thesis 2021 
Štixová MarieAttitude of high school students to university education studies with specialization to students of the grammar schoolsBachelor's thesis 2021 


Support of transferable work competencies for the labour market while studying at university
Main solverMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Period9/2021 - 7/2023
ProviderKatedra sociologie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statesolved
Adaptace studijního předmětu Projektový management
Main solverMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Period1/2020 - 12/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
The New Role of the Teacher - The Future of the Teachers in the World of Work in Moravian Silesian Region
Main solverMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Period7/2006 - 5/2008
ProviderOP RLZ 3.2
Statefinished
rss
social hub