Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

C1.Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)
Project IdNPO_OSU_MSMT-16610/2022
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period4/2022 - 6/2024
ProviderMŠMT
Statesolved
AnotationOstravská univerzita se chce v projektu zaměřit na zlepšení prostupnosti vzdělávání pomocí mikrocertifikátů a současně na digitalizaci činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů. Společně s ostatními vysokými školami, zapojenými do projektu, bude naplňovat níže specifikované cíle projektu. Snahou univerzity bude jednak napojit systém mikrocertifikátů na kurzy vytvářené v rámci specifického cíle A4 a v následném kroku je napojit na jednotný systém určený pro ověřování výsledků menších forem vzdělávání na vysokých školách.