Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností
Project IdNPO_OSU_MSMT-16610/
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period7/2022 - 6/2024
ProviderMŠMT
Statesolved
AnotationJak již název projektu napovídá (FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností), jeho hlavními tématy jsou flexibilní formy vzdělávání a profesní dovednosti. Aktivity v rámci jednotlivých specifických cílů jsou navzájem provázané a směřují k: (A1) rozvoji a zkvalitnění infrastrukturního zázemí a informačních systémů univerzity, které jsou nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje flexibilních forem výuky, (A2) k vybudování celouniverzitní metodické podpory a rozvoji pedagogických kompetencí v oblasti flexibilních forem výuky a k rozvoji profesních dovedností, a to nejen prostřednictvím (A3) nově vytvářených profesních studijních programů, ale také formou (A4) kratších ucelených vzdělávacích modulů ve formě mikrodiplomů/mikrocertifikátů, které budou rozvíjeny bezprostředně v návaznosti na potřeby výkonu konkrétních povolání.