Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 ? podpora talentovaných studentů doktorského studia
Project Id00280/2022/RRC
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2021 - 8/2024
ProviderFilozofická fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
AnotationCílem navrhovaného projektu je podpora tří talentovaných studentů prezenční formy doktorského studia na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a jejich vědeckovýzkumné činnosti, zejména ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře. Dalším cílem je udržení těchto studentů v daném oboru a podpoření jejich budoucí pracovní kariéry na území Moravskoslezského kraje. Této podpory bude dosaženo prostřednictvím příspěvků ke studiu. Konkrétně se jedná o jednoho studenta z katedry historie, jednoho studenta a jedné studentky z katedry českého jazyka. Během řešení projektu je předpokládáno výrazné zapojení daných talentovaných studentů do výzkumných i jiných aktivit katedry a fakulty.