Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky - Odborný jazyk 3 (KGE/1OJA3 a KGE/8OJA3)
Project IdIRP_2021
Main solverMgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Periodr1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
AnotationCílem projektu je vytvořit studijní kurz v německém jazyce v online platformě Moodle k předmětu Odborný jazyk 3, který je součástí nově akreditovaného bakalářského studia Německá filologie ve specializaci Němčina pro odbornou a profesní komunikaci v prezenční i kombinované formě (KGE/1OJA3 a KGE/8OJA3), a sice dle standardů online výuky platných na OU. Důraz bude kladen na jeho multimedialitu, přehlednost, snadnou navigaci a aktivní zapojení studentů při online výuce i během domácí přípravy.