Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Tvorba e-kurzu Nakladatelská a ediční práce
Project IdIRP_2021
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Period1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationE-kurz Nakladatelská a ediční práce (KCL/1NEP5, KCL/NEPRY, KCL/7NEPB) bude vytvořen v systému Moodle jako online verze stejnojmenného předmětu, který je součástí Bc. SP Český jazyk a literatura, a to jako povinný předmět (completus), nebo povinně volitelný (maior, minor, se zaměřením na vzdělávání). E-kurzu bude zohledňovat specifika a možnosti distanční výuky.