Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení
Project IdCRP 2021
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Periodr1/2021 - 12/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
AnotationPosilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení