Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2019 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Project Id07359/2019/RRC
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2019 - 8/2022
ProviderKatedra historie, Katedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Statefinished
AnotationCílem navrhovaného projektu je podpora 3 talentovaných studentů prezenční formy doktorského studia na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a jejich vědeckovýzkumné činnosti, zejména ve vztahu využijí výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře. Dalším cílem je udržení těchto studentů v daném oboru a zamezení jejich odchodu na jiná, lépe zařízená pracoviště mimo Moravskoslezský kraj či do soukromého sektoru. Této podpory bude dosaženo prostřednictvím příspěvků ke studiu. Konkrétně se jedná o 1 studentku z katedry českého jazyka a 2 studenty z katedry historie. Podrobná zdůvodnění výběru těchto studentů jsou uvedena v jejich CV a projektových záměrech jejich vědeckých prací, které jsou přílohou této žádosti. Během řešení projektu je předpokládáno výrazné zapojení daných talentovaných studentů do výzkumných i jiných aktivit kateder.