Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Edice pamětí Paula Kupelwiesera
Project Id18/0843
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Statutární město Ostrava
Statefinished
AnotationCílem projektu je vydání pamětí Paula Kupelwiesera. Budou tak v českém překladu zpřístupněny původně německy psané paměti, které zůstaly až do současnosti pouze v rukopisu. Projekt umožní osvětlit motivy sociální a společenské angažovanosti Paula Kupelwieser, rozšířit povědomí o propojení Vítkovic a Vítkovických železáren. Umožní uchovat a rozvinout specifické kulturní dědictví Ostravska. Současně přispěje k posílení integračních prvků v rámci kulturního společenství. Publikace totiž bude dostupná veřejnosti a předpokládá se její užití jako podkladu pro obohacení výkladu průvodců historií Ostravy a Ostravska.