Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vytvoření studijních materiálů pro předměty kombinovaného studia programu Sociální pedagogika
Project IdIRP2019_pdf
Main solverdoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Period1/2019 - 11/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationV současné době dochází k přípravě akreditace programu Sociální pedagogika pro bakalářské a návazné magisterské studium. Program získává na významu také v souvislosti s připravovanou novelou Školského zákona, v jejímž návrhu se nově objevuje profese sociální pedagog. Pro region Ostravska je příprava pedagogů, kteří dokáží řešit sociální problémy velmi důležitá. V souladu s požadavky akreditačních komisí jednotliví garanti předmětů mají zájem o přípravu kvalitních materiálů také pro studenty kombinované formy studia. Součástí přílohy č. 1 je seznam předmětů, autorů textů, návaznost na stávající předměty v současné akreditaci a plán pro akreditaci novou.