Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

PRO-Ost
Project IdCZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period1/2017 - 10/2019
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Rektorát, Univerzitní knihovna, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statein sustainability
AnotationCílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání na OU prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení v prostorách pro výuku a samostudium (posluchárny, odborné učebny a laboratoře, jazykové a počítačové učebny, univerzitní knihovna, fakultní studovny a prostory pro samostudium, přístrojové vybavení, pomůcky pro vzdělávací činnost, Wi-Fi pokrytí, elektronické informační zdroje). Infrastruktura bude využívána napříč studijními programy s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty.