Projects & Grants
Chemiluminescent detection of oligoclonal immunoglobulins
Project IdSGS09/LF/2017
Main solverIng. MUDr. David Zeman, Ph.D.
Periodr1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je vývoj a optimalizace metody pro chemiluminiscenční detekci oligoklonálních imunoglobulinů v likvoru a séru po jejich separaci izoelektrickou fokusací následované afinitním imunoblottingem (IEF/AIB). Metoda bude nejprve ověřena a iniciálně optimalizována pro celkové IgG a IgG kappa, IgG lambda. Následně bude ověřena možnost jejího využití pro detekci oligoklonálního IgM, IgD, IgE a volných lehkých řetězců (fLC) a také antigen-specifických oligoklonálních pásů (antiborreliové protilátky, popř. IgM protilátky vázající se na lipidy myelinu fosfatidylcholin a sfingomyelin). Práce navazuje na dlouhodobé výzkumné zaměření navrhovatelů, přístroje a reagencie pro IEF/AIB i pro kvantifikaci albuminu, IgG, IgA, IgM a fLC jsou na pracovišti k dispozici. IgD a IgE v likvoru a séru bude měřeno in-house ELISA metodou, v séru také komerčním kitem pro analyzátor SPAPLUS. Projekt ověří přínos chemiluminiscenční detekce oligoklonálních imunoglobulinů (zejm. IgD, IgE, volných lehkých řetězců a antigen-specifických IgG a IgM, které jsou vzhledem ke své nízké koncentraci v likvoru obtížně detekovatelné či zcela nedetekovatelné rutinně používanými chromogenními metodami) před zvažovaným zakoupením přístroje pro automatizovanou detekci luminiscence na blotech.