UO

David Zeman


Academic degree, name, surname:Ing. MUDr. David Zeman, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Clinical Neurosciences (Faculty of Medicine)
Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 374 382
E-mail:
Personal website:No record found.Diagnostic relevance of free light chains in cerebrospinal fluid - The hyperbolic reference range for reliable data interpretation in quotient diagrams
Hansotto Reiber, David Zeman, Pavlína Kušnierová, Esther Mundwiler, Luca Bernasconi
Year: 2019, CLIN CHIM ACTA
journal article

Free light chains in the cerebrospinal fluid. Do we still need oligoclonal IgG?
David Zeman
Year: 2018, CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE
journal article

Chemiluminescent detection of oligoclonal immunoglobulins after isoelectric focusing and affinity-mediated immunoblotting
Ondřej Dlouhý, Pavlína Kušnierová, Irena Kurasová, Monika Cisariková, David Zeman
Year: 2018, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub
journal article

Porovnání různých elektroforetických systémů v laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií
Pavlína Kušnierová, David Zeman, I. Faruzelová, F. Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... other authors
Year: 2018, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) různými analytickými technikami
Pavlína Kušnierová, Vladimír Bartoš, Zdeněk Vavřina, M. Polok Rajska, P. Loučka, F. Všinský, David Zeman, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... other authors
Year: 2018, KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS
journal article

Obtižne interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientu s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Lenka Zahradová, Roman Hájek ... other authors
Year: 2017, Klinicka Biochemie a Metabolismus
journal article

Detekce oligoklonálních IgM pásů v likvoru
David Zeman, Pavlína Kušnierová
Year: 2016, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Oligoclonal free light chains in cerebrospinal fluid as markers of intrathecal inflammation. Comparison with oligoclonal igG
David Zeman, Pavel Hradílek, Pavlína Kušnierová, Radim Piza, Katarina Reguliová, Ivana Woznicová, Olga Zapletalová ... other authors
Year: 2015, Biomedical papers
journal article

Problémy a omyly v cytologii likvoru
David Zeman, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček
Year: 2015
abstract in proceedings

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, David Zeman, Věra Ploticová ... other authors
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl
Zdeněk Švagera, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová, David Zeman, Kristian Šafarčík, Petr Schneiderka ... other authors
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

CONTRIBUTION OF HEVYLITE ASSAYS BY PATIENTS WITH MONOCLONAL GAMMOPATHY
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Radka Šigutová, Věra Ploticová, František Všianský, Zdeněk Švagera ... other authors
Year: 2013, CHEM LISTY
journal article

Kvantitativní metody detekce intrathékální syntézy IgM
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Metody detekce intrathekální syntézy imunoglobulinů
David Zeman, Pavlína Kušnierová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oligoklonální volné lehké řetězce jako marker zánětlivých onemocnění nervového systému? Srovnání s oligoklonálním IgG
David Zeman, Pavel Hradílek, Pavlína Kušnierová, Ivana Woznicová , Olga Zapletalová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanovení proteinů a vybraných imunologických parametrů v likvoru
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí kvantifikace IgM v likvoru. První zkušenosti s novou soupravou IgM LC firmy Beckman Coulter
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Zdeněk Švagera, František Všianský
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Difficulties of IgM quantitation in cerebrospinal fluid [Úskalí kvantifikace IgM v likvoru]
David Zeman, Pavlína Kušnierová, J. Gottwaldová, A. Kloudová, Ivo Lochman, J. Ženková, Zdeněk Švagera, Vladimír Bartoš, František Všianský ... other authors
Year: 2012, Klinická Biochemie a Metabolismus
journal article

Úsek analýzy likvoru OKB ÚLD FN Ostrava: skutečnost a perspektivy
Pavlína Kušnierová, David Zeman
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl
Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, Radka Šigutová, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, David Zeman, Věra Ploticová ... other authors
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl
Zdeněk Švagera, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová, David Zeman, Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík, Petr Schneiderka ... other authors
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická cvičení z klinické biochemie pro studenty všeobecného lékařství
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Věra Ploticová, Vladimír Bartoš, David Zeman, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, František Všianský ... other authors
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Význam stanovení jednotlivých plazmatických bílkovin
David Zeman, Pavlína Kušnierová
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Porubová PetraDetection of antibodies against interferon beta in monitoring of treatment of patients with multiple sclerosisBachelor's thesis 2019 
Juhásová DominikaPossibilities of Increase of Cell Count in Cytological Slide of Cerebrospinal FluidBachelor's thesis 2018 
Pavlisková EvaAnalytical characteristics of detection of oligoclonal IgG bands in cerebrospinal fluid and serumBachelor's thesis 2018 
Bojková JanaMethods used in cerebrospinal fluid cytologyBachelor's thesis 2013 
Byrtusová MonikaQuantitative methods of the detection of intrathecal IgM synthesisBachelor's thesis 2013 


Intrathecal IgM synthesis as a possible prognostic factor in multiple sclerosis patients: correlations with clinical and laboratory tests
Main solverIng. MUDr. David Zeman, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Chemiluminescent detection of oligoclonal immunoglobulins
Main solverIng. MUDr. David Zeman, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub