Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Chosen Genre and Sub-Genre Transformations in Contemporary Czech Fiction
Project IdSGS03/FF/2017
Main solverdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV novější a nejnovější umělecké literatuře se projevuje poměrně silná tendence k různým žánrovým synkrezím, kontaminacím a modifikacím, přičemž východiskem těchto tvůrčích procesů jsou nejen žánry produktivní a populární, ale též žánry doposud okrajové či pozapomenuté. V každém případě je přitom zřejmé, že literární žánry a subžánry (žánrové typy, žánrové varianty) stále fungují jako základní kategorie ?života? uměleckého díla v procesu jeho produkce, percepce i interpretace. Proměnlivost genologického systému přítomné beletrie otevírá také možnost nahlížet problematiku žánrů novým způsobem (například promítnout kontakty a průniky žánrových útvarů do pomyslné ?krajiny? nebo zvážit adekvátnost kategorie tzv. módů). Navrhovaný projekt samozřejmě nemá ambici pojmout uvedené fenomény komplexně, nýbrž v návaznosti na dosavadní badatelské zaměření pracoviště navrhovatele a ve shodě s aktuálním odborným zájmem jednotlivých členů řešitelského kolektivu. Proto je podstatou navrhovaného projektu zkoumání vybraných žánrových (resp. subžánrových) proměn v současné české literatuře, a to buď v rozsahu jednoho zvoleného žánru či subžánru (postmoderní proměny bajky, pohádky, gotického módu, popis a analýza komiksů apod.), nebo v rámci jednotlivých autorských poetik (žánrové profily díla Jáchyma Topola, Miloše Urbana, Petra Stančíka aj.).