Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Language Contact and Bilingualism. Study Handbook in English
Project IdIRP201709
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt spočívá v přípravě studijní opory distančního vzdělávání v anglickém jazyce, která vychází z didaktických materiálů řešitele disciplíny "Kapitoly z teorie bilingvismu" (KPF/KTB) vyučovaného v rámci NMgr. studijních programů "Filologie" (mj. oboru "Čeština pro cizince"), "Překladatelství a tlumočnictví", "Učitelství pro SŠ". Materiál bude sloužit studentům OU studijních oborů realizovaných v češtině, kteří si chtějí zvýšit svou odbornou kvalifikaci a profilaci. Studijní materiál bude určen také anglojazyčným studentům, přijíždějícím na OU mj. v rámci zahraničních studentských mobilit.