Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

WE ARE "OSTRAVSKÁ" = THE MODERN, INSPIRATIONAL AND ATTRACTIVE PLACE FOR QUALITY STUDY
Project IdCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period5/2017 - 6/2023
ProviderRektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationProjekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium. Velká část projektu je zaměřena na zavedení a rozvoj systémů pro hodnocení kvality a řízení instituce a dovést tak OU k institucionální akreditaci.