Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Paul Kupelweiser - život a dílo předního manažera a sociálního reformátora 2.poloviny 19. století a počátku 20. století
Project IdMSK
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period3/2016 - 12/2016
ProviderSponzorské dary
Statefinished
AnotationDne 1.7.2016 uplyne 140 let od chvíle, kdy nastoupil na pozici generálního ředitele Vítkovických železáren jeden z nejvýznamnějších ocelářských manažerů a sociálních reformátorů novověké historie, Paul Kupelwieser. Tento muž během svého působení ve vrcholné řídící funkci účinnými reformami stávající hutní výrobu nejen pozvedl, ale současně podstatně rozšířil. Jeho aktivity se soustředily nejen na hutní výrobu, ale na zvyšování spokojenosti jeho zaměstnanců. Jeho propracovaný sociální systém neměl v té době v Rakousku - Uhersku obdoby a podstatně přispěl k vylepšení pracovních podmínek ostravských hutníků a horníků. Paul Kupelwieser stál zároveň za přeměnou Ostravy v průmyslové velkoměsto a vtisknul jí její současnou podobu. Cílem projektu je zpřístupnit široké veřejnosti Kupelweiserovy paměti a přeložit je z německého originálu. Dále pak opatřit komentáři, které usnadní chápání i dnešnímu čtenáři.